Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Aron Murenius Aronus Boetii, Alandus 458. Vht: Turun lukion rehtori, vuodesta 1636 Saltvikin kirkkoherra Bo Murenius (Boetius Olai, yo Uppsalassa 9.3.1620, † 1667) ja Anna Samuelsdotter. Ylioppilas Turussa 1644/45 Mur Aron. Boetii Aland _ 24. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] Aronus Boëtius Murenius Alanus. Ylioppilas Uppsalassa 23.9.1648 Aron Boëtij Murenius [Abogæ depositi, juram. præstiterunt.]. † (1662).

Veli: Isak Murenius 459 (yo 1644/45).

Veli: Saltvikin kappalainen Bo Murenius 886 (yo 1652, † 1701).

Veli: rykmentinkirjuri Olof Murenius 1678 (yo 1664).

Lanko: Nauvon kirkkoherra Lars Liliewan 304 (yo 1642/43, † 1663).

Lanko: Nauvon kirkkoherra, FM Johan Liliewan 684 (yo 1648/49, † 1668).

Lanko: majuri Johan Rosenschmidt 686 (yo 1648/49).

Lanko: Korppoon kirkkoherra, FM Georg Prytz 1395 (yo 1659/60, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Bor. osak. matr. #28; KA valtakunnanregistratuura 29.5.1647 f. 158 (Remiss. till Her Erich Gyllenstierna för Her Boo Murenio Probsten på Ålandh, angående någre holmar), 14.3.1654 f. 239 (Confirmation för Kyrkioheerden vthi Saltwijkz Försambling H. Boo Murenius att niuta tijonden som faller widh Haga Kongzgård), 16.3.1654 f. 240 (Confirmation för Kyrkioherden uthi Saltwijk Sochn på Åland her Boo Murenio uppå Proste tunnan och ett hemman att niuta), 9.8.1669 f. 181 (Till Biskopen i Åbo om Successionen af Saltuikz Pastorat på Ålandh etc.). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 140 (isä), 463 (isä), 464 (isä), 473 (isä), 539 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 11 (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 173 (31.5.1662, Bo Murenius kertoo kirjeessä 14 lapsestaan olevan elossa 4 tytärtä ja 2 opiskelevaa poikaa. Kyseisten poikien on oltava Bo ja Olof, joten voidaan päätellä, että vanhimmat pojat Aron ja Isak ovat kuolleet); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 119; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 41 (24.1.1651, Anno 1649 in Septembri kom Dn. Olaus Næsander 406 til M. Petrum Liung och begärade herberge åth sig och sina discipler Aaroni Boëtii och Christophero Christierni 460), 67, 131.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aron Murenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=458>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.