Helsingin yliopisto

Tiedot

26.7.1683 Magnus Alm Magnus Caroli, Smolandus 3073. * noin 1660. Talollisen poika Tjuredasta. Växjön koulun oppilas 19.11.1670. Växjön lukion oppilas 1678–83. Ylioppilas Turussa 26.7.1683 Alm Magn. Caroli Smol _ 157. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1683] d. 26 Julii Magnus Caroli Alm. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1685 (Abraham Collinuksen sijaisena). Alimman luokan stipendiaatti sl. 1685 – sl. 1687. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1688 – kl. 1689. Respondentti 18.7.1688, pr. Petter Hahn 2187. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1689 – sl. 1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Sauvossa) Växjön hiippakuntaan 22.7.1694. — Turun akatemian vt. deposiittori 1690. Jönköpingin koulun konrehtori ja linnansaarnaaja 1694. Algutsbodan kirkkoherra 1708 (kuoli ennen virkaan astumista). † Jönköpingissä 17.1.1708.

Pso: 1:o 1690 Magdalena Kristina Svenonius († 1692); 2:o Margareta Elisabet Molsdorf († 1711).

Appi: teologian professori (Lundin nim. piispa), FM ja TT Enevald Svenonius 132 (yo 1640, † 1688).

Appi: Espoon, sittemmin Hasslen kirkkoherra Johan Molsdorffer 3737 (yo 1691, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; HYK ms., Smål. osak. matr. #260; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 176 (25.9.1693); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 203 (XLIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 485, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 66, 67, 91, 157, 180, 265, 317, 318, 396, 430, 514, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 16, 27, 55, 87, 97, 143, 205, 264, 321, 394, 401, 407, 445, 461, 468, 523, 524, 591; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 115, 234 (10.1.1693, ‡ hustru och späda barn); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 17; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 12, 16; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #110; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #260. — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne IV (1930) s. 229; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 351 (Supplement); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1417G, 1430R, 1443G, 1514G, 1516G, 1519G, 1524G, 1525G, 2326G, 3665G, 3786G, 3827G, 4057G, 4261G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 138; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #14, 153, 176, 265–269, 959, 1082, 1357H (vih. 25.9.1690), 1809R, 1926, 1928, 1945, 1953, 2344, 2657, 2702, 3388, 3448, 4284G, 4443.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Alm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3073>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.