Helsingin yliopisto

Tiedot

1683/84 Gabriel Tammelin Gabriel Gabrielis, Aboensis 3107. Vht: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695) ja Anna Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1683 (in cl. rect., Gabriel [Gabrielis Tammelini Praepositi Lojoensis filii]). Ylioppilas Turussa 1683/84 [Tammelinus] Gabr. Gabrielis Aboens _ 158. Auskultantti (1695). — Turun hovioikeuden asianajaja (1698). Sääksmäen tuomiokunnan tuomari 1701–16. † paon aikana Östervålassa 6.6.1716.

Pso: 1699 Anna Kristina Losköld.

Tyttärenpoika: everstiluutnantti Karl Gustaf Wunsch 7863 (yo 1755, † 1798).

Tyttärenpoika: komissiomaanmittari, ylitarkastaja Gabriel Barck 7908 (yo 1756, † 1807).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Erik Talpo, v:sta 1681 Losköld 2867 (yo 1680, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; KA valtakunnanregistratuura 2.7.1701 f. 559 (Häradshöfdinge Fullmacht för Gabriel Tammelin); KA mf. ES 1754 (cc 22) Kiskon käräjät 18.–19.10.1695 f. 122v (Auschultanten Gabriel Tammelin); KA mf. ES 1849 (kk 15) Pöytyän käräjät 7.–8.3.1698 f. 212v (Advocaten wedh Kongl: Håff Rätten Gabriel Tammelin); KA mf. ES 1887 (ll 13) Vihdin käräjät 20.–21.2.1696 s. 113 (bref till Auscultanten Mons:r Gabriel Tammelin af d: 19. förl: Janu:), Lohjan ja Siuntion käräjät 15.–17.6.1696 s. 358 (Mons:r Gabriel Tammelin å sin Moders Probstinnans dygdesamme Matronas Anna Erichzdotters wegnar. Mainitaan Raaseporin tuomiokunnan käräjillä myöhemminkin); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 27.–29.2.1696 f. 57 (Capitein Leutnamptens wälb: Johan Gyllenbögels fullmechtige Mons: Gabriel Tammelin), Hämeenlinnan RO 19.–20.5.1699 f. 423 (Arendatorens [Abraham] Svartströms Swågers Advocatens wedh K: hoffrätten wälbet:de Gabriel Tammelins till denne Rätten in för sende skriftelige protest); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin KämnO 27.3.1700 s. 47 (Handelssmans Wällachtadt Petter Burgmans Fullmechtige H:r Advocaten Gabriel Tammelijn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 208 (XLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 158; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 179 (1683:I). — Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 161; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 32; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1470G, 3240D, 4010G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3639 (1715), 4755 (1716, död); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #295, 1982.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Tammelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3107>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.