Helsingin yliopisto

Tiedot

1683/84 Lorentz Erik Thorwöste Laurentius Ericus Johannis, Nylandus 3122. Vht: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712) ja Helena Rosendal. Ylioppilas Turussa 1683/84 Thorwöste Lorentz E. Nyl _ 159. Ylioppilas Tartossa 11.1690. Ylioppilas Königsbergissä 8.4.1695 Torvört Laur. Eric., Nilando-Vinn., iur. Ylioppilas Uppsalassa 27.4.1696 Laurentius Ericus Thorwöste Nylandia-Fenno accessit ex Academia Dorpatensi. — Juvanruukin patruuna Kuolemajärvellä isänsä kanssa, sai ehkä myös porvarinoikeudet Viipurin kaupunkiin. Omisti ilmeisesti yksin Juvanruukin sen jälkeen kun venäläiset olivat tuhonneet sen 1704 (Vilkuna 1994 s. 343). † tapettu siellä Petter Schaeferin päiväkirjamerkinnän mukaan (1713).

/ Kauppias Herman Thorwösten 581 (yo 1647, † 1685) 1. puolison Maria Lorentzdotter Gerdtin ruumissaarnassa 1678 (ks. Melander, Personskrifter #715) luetellaan heidän lapsensa syntymäaikoineen. Pojista Lorentz Thorwöste (* 25.3.1675) kirjoittautui Turun katedraalikouluun veljensä Johanneksen kanssa 23.10.1685 (in cl. II colleg., Laurentius Hermanni Törfwest Aboensis). Carpelan 1890 s. 102 mukaan hän "Var stud. 1683, fältskärs- eller barberaregesäll hos fältskären i Åbo mäster Johan Delphendal åtm. 1697–1700." Mainitussa ylioppilastiedossa on kuitenkin sekaannus, sillä ylioppilas Lorentz Erik Thorwöste Nylandus oli turkulaiskaimansa serkku ja patruuna Johan Thorwösten vanhin poika, jota Carpelanin selvitys ei tunne. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; KA mf. ES 1843 (jj 46) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.5.1707 s. 151 (H:r Lorentz Thorwöeste). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 208 (XLIV), 486 (Tillägg och rättelser. XLIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 372; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #188; Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. II 1657–1829 (hrsg. v. G. Erler, 1911/12) s. 196; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1212. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 102 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 2); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 129; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 199; K. H. J. Vilkuna, Valtakunnan eduksi. HT 188 (1994) s. 219, 253, 343; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1878G, 1979, 2513, 2529, 3640D (1678, Lorentz [Hermansson] Torwöst); P. Schäfer (toim. M. Piispa), Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 (2000) s. 248 (22.8.1713, puhuin Isaac Hagertin kanssa. Hän sanoi Lorenz Torwåstin tapetun Joassa omalta trengiltänsä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Erik Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3122>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.