Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Olof Wendelius Olaus Johannis, Ostrobotniensis 3188. Vht: Kokkolan tullinhoitaja Johan Eriksson Wendell († 1694) ja Margareta Florinus. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Wendelius] Ol. Johannis Ostrob _ 161. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Olaus Joh. Wendelius | Sacellanus in GCarleby, obiit 1707. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1690 – sl. 1691. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1691. — Apulaispappi Kokkolassa 1691, pitäjänapulainen ja pedagogi siellä (1692). Kokkolan kappalainen 1698. ‡ Kokkolassa 5.5.1707.

Pso: 1693 Anna Johansdotter Herman tämän 1. avioliitossa.

Pson myöhempi aviomies: Kokkolan kappalainen Johan Roering 4775 (yo 1703, † 1728).

Veli: Pietarsaaren pormestari Niklas Wendelius 3048 (yo 1683, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #320; KA mf. ES 2093 (ss 30) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–21.3.1708 s. 540 (Capellanen härsammastädes wördige och wällärde H:r Johan Wendelius 3486 ... förledet åhr Walborgmesse tijden ... utj Gl: Carlby, på sin Sal: Broders begrafning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 28, 56, 143, 204; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #320; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #34. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 120, 123, 124; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 219; O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 74 (Bröderna Vendelius' skolsångbok, i HUB); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #788, 1971, 2531, 2576, 2798, 4244, 4392H.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Wendelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3188>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.