Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Isak Stigelius, myöhemmin Stigell Isaacus Henrici, Finlandus 3303. Vht: Karjaan kirkkoherra Henrik Stigelius 945 (yo 1652/53, † 1700) ja Kristina Ek. Ylioppilas Turussa 1685/86 [Stigelius] Isaac [Henrici Finl. _ 167]. — Porvoon raastuvanoikeuden notaari 1698, samalla raatimies 1706. † Porvoossa 1710.

Pso: (jo 1702) Katarina Törne tämän 2. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; KA mf. ES 1887 (ll 13) Tenholan käräjät 25.–26.5.1696 s. 317 (Kyrckioherden i Karis Ehrewyrdige och Wällärde H:r Henrich Stigelius ... Stud: Mons:r Isach Stigelius som å des Faders Kyrckioherdens wegnar); KA mf. ES 1888 (ll 17) Lohjan käräjät 7.–8.3.1700 s. 154 (Såsom efter underskrefwen och upwijst Cautions Skrift för Isaac Stigell, af d: 20. förl: Febr:, högwelborne Fruu Elsa Creutz och Kyrkioherden i Karis Försambling Ehrewyrdige och Wällärde H:r Henrich Stigelius, hafwa, den förra å ett Åhr, och den senare uthan någon nembdt tijd, Caverat för bem:te Isaac Stigell wid Tullnärs Tiensten i Borgo Stadh); KA mf. ES 1889 (ll 21) Karjaan käräjät 16.–17.2.1704 s. 111 (Notarien Isaac Stigell); KA mf. ES 1892 (ll 27) Karjaan käräjät 22.–24.1.1710 s. 143 (Stud: Mons: Carl Stigells Broder, Rådman Isaac Stigell); KA mf. ES 1728 (bb 27) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–15.6.1707 f. 63v; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 25.4.1700; KA mf. ES 1174 (b 11) Porvoon RO 13.8.1706; KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 6.4.1707 (Rådman och Notarien Stigel ... be:te Stigels antecessors Matrimonij Tullnärens Christian Kallenbergz Creditorer); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 19.6.1711 (Då aflade Tullnären Johan Ekeblad och studiosus Erich Gottsman 4934 sina Eder, den förra att wara Rådman i Sahl: Johan Fabritij ställe, och den sednare Notarius i framl:e Isaach Stigells rum). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 219 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 345, 352, 354, 448–450, 452, 581, 583, 586, 587–589, 593, 594, 597, 598, 610.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Stigell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3303>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stigelius, Isaac. Henrici Finl. p. 167 || Föregåendes bror. Ofta nämd för grofva excesser i prot. 1.6.1693–95 (följande årens protokoll saknas –1699).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 219.