Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1686 Josef Calamnius Josephus Gabrielis, Ostrobotniensis 3350. Vht: Iin kirkkoherra Gabriel Calamnius 715 (yo 1649, † 1672) ja Anna Florinus. Ylioppilas Turussa sl. 1686 [Calamnius] Joseph Gabrielis _ ‹–›. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1686] Josephus Gabr. Calamnius. | Sacellanus in Calajoki Haapajärvi. pie obiit 1716. ipsis calendis. — Kalajoen pitäjänapulainen 1692. Haapajärven kappalainen siellä 1695, pysyi virassa isonvihan alkaessa. † Haapajärvellä 1716.

Pso: Helena Thorwöste († 1751).

Appi: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Poika: Kalajoen kappalainen Gabriel Calamnius 5187 (yo 1712, † 1754).

Poika: Iin kappalainen Pehr Calamnius 5920 (yo 1732, † 1770).

Pojanpojan poika: uusikaarlepyyläinen kauppias Samuel Calamnius 10205 (yo 1785, † 1796).

Vävy: Haapajärven kappalainen Johan Enqvist 5051 (yo 1708, † 1727).

Vävy: Ylivieskan kappalainen Magnus Westzynthius 5716 (yo 1729, † 1762).

Vävy: Sulvan kappalainen Tomas Arenius 6178 (yo 1735, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 36b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #337; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; Johannes Hissan tiedonanto 28.4.2012 (Matroona Helena Thorwöste kuoli 21.6.1751 Kalajoella 80 vuoden ja 6 kuukauden ikäisenä, lähde Digitaaliarkisto Kalajoen haudatut 1751); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kalajoen käräjät 17.–19.8.1695 s. 239 (Öfwersågz Capellanens wyrdig och wällärde H:r Josephi Calamni Suppliqve dess medellst han andrager huruledes Rångala Ödes hemman i Hapajärfwi ähr för några Åhr sedan till Capellans Bohl der sammastädes anslagit ...); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kalajoen käräjät 20.1.1696 s. 88, 103; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kalajoen Haapajärven ylim. käräjät 24.3.1698 s. 1164 (angående Compact med diefwulen, Trulldomb och widskepelse, som Kirstin Lahrs d:r Herrala och Dorde Josephz d:r ähre angifne före); KA mf. ES 2044 (rr 41) Kalajoen käräjät 21.–22.9.1704 s. 1278. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 431, 515; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #337; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 83 #337 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 152, 154; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 270 (Calamnius Taulu 13); Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 106; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152 (!); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7818; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 160; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 78; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2576, 2798, 4244; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 94.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Calamnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3350>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Calamnius, Jos. Gabrielis Ostrob. p. ? || Ob. 337: 1686. Hans bror p. 148. Expektant 1689. Sockneadjunkt i Kalajoki 1692. Kpl i Haapajärvi under Kalajoki 1695. Död 1716.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220.