Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Grels Arctopolitanus Gregorius Gabrielis, Satacundensis 3374. * Porissa 22.4.1672. Vht: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682) ja Kristina Udnie. Ylioppilas Turussa 1686/87 [Arctopolitan:] Gregorius [_ 170]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Gregorius Arctopolitanus. | Arcis Aboënsis Pastor. | Postea Pastor et Præpositus in StorLojo Nyland:. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1697. — Eversti Liewenin rakuunoiden pataljoonansaarnaaja 1697, samalla Teijon ruukinsaarnaaja Perniössä. Turun linnansaarnaaja 1698. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Lohjan kirkkoherra 1720 (virkaan 1721). Lääninrovasti. Pakeni pikkuvihan aikana Ruotsiin 1742, palasi 1743. Runoilija. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1698. † Lohjalla 4. pääsiäispäivänä 10.4.1745.

Pso: 1700 Elisabet Petrejus († 1746).

Appi: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Poika: FM Gabriel Arctopolitanus U674 († 1732).

Vävy: Tammelan kirkkoherra Johan Amnelius, myöh. Amnell 5171 (yo 1711, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #310; KA valtakunnanregistratuura 28.5.1698 f. 397 (Fullmacht för H:r Gregorio Arctopolitano at wara Slottz Prädikant wid Slottzförsamblingen i Åbo ... Slottzprädikantzembetet uti Åbo förmedelst Mag. Gabrielis Salonij 2466 befordran till Biernö Pastorat är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1928 (mm 20) Ulvilan käräjät 7.–10.1.1690 s. 11 (katso 2899); KA mf. ES 1970 (nn 16) Ruoveden ja Keuruun käräjät 1.–3.3.1699 f. 138. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 360; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 161, 184; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 448 (12.4.1698); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #310; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #168. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 72, 347, 408; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 111; F. Landgrén, Två tvistande präster i Lojo. Genos 17 (1946) s. 7; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1363D, 2744G, 3364D, 3932D, 4060G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5032 (1716, Georg Arctopolitanus, Slåttspredikant), 5072 (1717), 5313 (1720), 5454 (1720), 5489 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #312, 313, 314, 1112, 1976, 2002H (vih. 30.10.1700), 4140.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Grels Arctopolitanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3374>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.