Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1687 Karl Asp Carolus Georgii, Messukylensis 3457. Vht: Messukylän Otavalan isäntä, kapteeni Jöran Mårtensson Asp († ~1688) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1687 [Asp] Car. Georg Messukyl _ 174. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1687/88] Carolus Asp. Adjunctus in Messuby pervig. — Messukylän pitäjänapulainen 1689, kappalainen 1713. Teiskon kappelin kappalainen 1719–22 (Rimpiläinen 1978).

Pso: 1:o (jo 1690) Karin Jöransdotter Agricola († ~1709); 2:o Elin (mainitaan 1711–12).

Pson edell. aviomies(?): Messukylän pitäjänapulainen Samuel Kuckerus 2605 (yo 1677/78, † 1689).

Veli: Korppoon kappalainen Henrik Asp 3024 (yo 1682/83, † 1710).

Poika: Punkalaitumen kappalainen Henrik Asp 5418 (yo 1724, † 1758).

Poika: Teiskon kappalainen Gustaf Asp U1252 († 1776).

Lanko: Messukylän kirkkoherra Nils Agricola 1592 (yo 1662/63, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #316; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 11.4.1687 s. 41 (Een Skohl Persohn Carolus Asp wedh nampn anklagadhe Stadztienaren Simon Heijter, som skall han för Walborgh Kattilus nyligen refererat, honom belägrat een Enckia Margetha Synagogas, anhållandes han sådant måtte bewijsa eller och dherföre wederbörligen plichta), Porin RO 18.4.1687 s. 45 (Sentens ... dy ährkändes icke allenast Heijter för Aspens tilltahl i detta måhl, uthan bem:te Asp och Synagogas Enckia för sådant tilmäle frije); KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–23.1.1690 s. 1338 (Medhielparens Carolus Aspz Attest af d: 11 ejusdem [August: nästförleden]), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1690 s. 1601 (testamente, katso 1592); KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–29.1.1691 s. 91, 95, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 15.–16.6.1691 s. 273; KA mf. ES 1970 (nn 16) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–22.2.1699 f. 106 (Wällärde H:r Carl Asp ... Sterbhuuset därsammastädes [i Åttawalla]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 225 (XLVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLVIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #316. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 292, 293, 294, 338; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #138D, 1853D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 187, 187.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 28.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Asp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3457>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.