Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1687 Elias Epagius Elias Matthiæ, Björneburgensis 3460. Kastettu Porissa 15.2.1671. Vht: Porin triviaalikoulun kollega Matias Epagius 1258 (yo 1658, † 1680) ja Susanna Hansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1687 Pagius‹¿› Elias Matthiæ Björneb _ 174. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1687/88] Elias Epagius. Bioerneburg. — Vaasan kaupunginnotaari 1693. ‡ Mustasaaressa 23.1.1697.

Pso: 1694 Kristina Eriksdotter Helsingh (Helsenius) tämän 1. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #319; KA mf. ES 1968 (nn 12) Tyrvään käräjät 9.–11.3.1695 f. 125v (en reesande Student Humalander 3767 och Een Notarius Elias Epachius widh nampn, bägge ifrån Wasa Stadh); KA mf. ES 2085 (ss 18) Mustasaaren käräjät 29.1.1696 s. 156 (Stadz Notarien Wähl:tt Elias Epagius å Organistens Casper Johan Kemffers wegnar); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 26.9.1685 s. 49 (Dieknens Andreæ Clementis och Eliæ Matthiæ saak emot Grels Tulbesäkare opskiötz til witnens ankompst), Porin RO 28.9.1685 s. 51, 3.3.1688 s. 15; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 30.1.1689 s. 14 (Rådhman Petter Mill opsteegh och såsom saaken honom och hans Stiuf Son Studiosum Eliam Epagium emellan om tilfogadhe injurier eller för fönstrens sönderslåendhe d: 3 Martij förledet åhr, för witnens uthewarelsse blef opskuthen; Altså anhölte han nu uthi H:r Probstens Ehrewördige Mag: Gabrielis Fortelij Närwaro på Consistorij Academicj wägnar, att be:te saak åther måtte företagas och hans witnen lagligen afhöras ... Epagij Moor ... Epagij Syster J: Susanna Matzdotter ... förledne Höst, dher och Studiosus Henricus Bonderus 3291 warit ...); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 31.3.1706 s. 23 (Sahl: Elias Epagius), Porin RO 23.4.1706 s. 49. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 226 (XLVIII), 230 (XLVIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #319. — K. V. Åkerblom, Stadsskrivare i Vasa på 1600-talet. SSV 10 (1926) s. 402.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Epagius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3460>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.