Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1688 Magnus Netzelius Magnus Erasmi, Uplandus 3537. Kastettu Norrbyssä 4.8.1661. Vht: Vittingen kirkkoherra Erasmus Netzelius (Erasmus Magni, yo Uppsalassa 20.12.1638, † 1668) ja Elisabet Håkansdotter Gudhemius. Västeråsin koulun oppilas 1675. Ylioppilas Uppsalassa 24.2.1677 Magnus Erasmi Nezelius [Uplandi]. Ylioppilas Uppsalassa 25.9.1685 Magnus Netzelius Uplandus. Per sexennium abfuit in Finlandia rediitque cum honorifico testim. Illustris D. L. Creutz Gubernatoris Ducatus Finland. cujus filios informavit. Ylioppilas Turussa sl. 1688 Netzelius Magnus Upl _ 177. — Turun 1. ruots. kappalainen 1691. Karjaan kirkkoherra 1701 (kuoli ennen virkaan astumista). † Turussa 3.4.1702.

Pso: (jo 1692) Kristina Tufwa tämän 1. avioliitossa († 1728).

Pson seur. aviomies: Kirkkonummen kirkkoherra, FM Anders Muur 3971 (yo 1693/94, † 1712).

Lanko: eskadroonansaarnaaja Erik Tufwa 3897 (yo 1692/93).

Oppilas (1685): Lorentz Creutz 3081; (1685): Claes Creutz 3082.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1703 f. 263 (Kyrckioherde fullmackt för Johan Alftanus 2925 ... medelst Magni Netzelii dödelige frånfälle, Caris Pastorat uti Åbo Stift, för någon tijd sedan är kommit at blifwa ledigt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 537; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 101; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 245, 298; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 8 (1.5.1702, ‡ svänska capp:n här vedh domkyrckian hr Magnus Netzelius); Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 333 (2.12.1685, Consistoriales nämbde och Nezelium dhet måtte han benificeras med stipendio, effter han är mycket fattig, men elliest af wacker qualité och ingenio); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 190. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 51, 377; K. Grotenfelt, Muutamia lisiä paimenmuistoihin vanhoista almanakoista vuosilta 1702–04. SKHSV 2 (1912) s. 251.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Netzelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3537>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.