Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Anders Muur Andreas Andreæ, Angermannus 3971. Kastettu Arnäsissä 2.6.1672. Vht: Arnäsin kirkkoherra Anders Muur (Andreas Martini, † 1690) ja hänen 1. puolisonsa Anna Abrahamsdotter Trugstadius. Härnösandin lukion oppilas 1690/91. Ylioppilas Turussa 1693/94 [Muur] Andr [Angerm _ 204]. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1695. Respondentti 1.2.1698 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 3.12.1700 pro gradu, pr. Krister Alander 2026. FM 14.12.1700. Stipendianomus [27.11.1701]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Paraisilla) juhannuksena 24.6.1702. — Turun ruots. seurak. kirkkoherran apulainen 1702. Kirkkonummen kirkkoherra 1704. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1707. ‡ Kirkkonummella 15.6.1712.

Pso: Kristina Tufwa tämän 2. avioliitossa († 1728).

Pson edell. aviomies: Turun kappalainen (Karjaan nim. kirkkoherra) Magnus Netzelius 3537 (yo 1688, † 1702).

Pojantyttären poika: Karjaan kirkkoherra, FM ja TT Carl Henrik Strandberg 11015 (yo 1796, † 1865).

Veli: Viipurin tuomiokapitulin notaari, FM Johan Muur 3970 (yo 1693/94, † 1710).

Lanko: eskadroonansaarnaaja Erik Tufwa 3897 (yo 1692/93).

Vävy: Inkoon kappalainen Johan Alftan 5269 (yo 1715/16, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([27.11.1701], s.d.); KA valtakunnanregistratuura 23.12.1704 f. 100 (Kyrckioherde fullmackt för Anders Muur ... medelst Gustaff Pacchalenii 2318 dödelige frånfälle, Kyrckslätts pastorat i Åbo Stifft är kåmmit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1855 (kk 31) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 5.–7.7.1711 s. 493 (Oppå Kyrkioheerdens Ehrewyrdige H:r Anders Muhrs wägnar androg, efter opwijst Fullmacht Coadjutoren herr Gustaf Fontelius, att Landbonden på bem:te H:r Kyrkioheerdens Rusthålldh Ylltis ben:d Henrich Christersson); KA mf. ES 1890 (ll 22) Kirkkonummen käräjät 15.–16.5.1705 s. 285; KA mf. ES 1891 (ll 25) Kirkkonummen käräjät 27.–29.1.1708 s. 138; KA mf. ES 1893 (ll 29) Kirkkonummen käräjät 3.–5.11.1712 s. 710 (Kyrckoherde Enckan Madame Christina Tufwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 191; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 116 (17.3.1728, Ringdes för kyrckioherden i Kyrkslätt, mag. Murs enkia); Härnösands gymnasiematrikel 1650–1800 (utg. G. Bucht, 1926) s. 32; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #286. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 363; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #120R, 2353R, 3389D, 4019G, 4044G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 160; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1525 (1714, leski), 2719 (1715, leski), 3950 (1716, leski), 5597 (1719); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #194R, 280, 294, 909H (prom. 1700), 2470R, 2523H (prom. 1700), 2577; C. Szabad, Ångermanlands präster i äldre tider. Släktforskarnas årsbok 2001 s. 199.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Muur. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3971>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.