Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Anders Keckonius Andreas Gabrielis, Björneburgensis 3977. Kastettu Porissa 8.12.1675. Vht: Porin pormestari Gabriel Keckonius 1580 (yo 1662/63, † 1709) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Eosander. Ylioppilas Turussa 1693/94 [Keckonius] Andr Gabr. Björneb _ 204. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Andreas Gab: Keckonius | Biörneburgensis | Notarius Regiminis. — Prokuraattori Nevanlinnassa (1698), asianajaja (1699). Rykmentinkirjuri. Turun ja Porin läänin kaksikasratsuväkirykmentin (Carl Pereswetoff-Morathin rykm.) sotatuomari. Sotavankina Moskovassa.

Kaima: pataljoonansaarnaaja Anders Keckonius 3549 (yo 1688/89, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 101a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #368; KA mf. ES 1880 (kkk 14) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 5.–9.9.1698 s. 199 (Procuratoren if:n Nyen Mons: Andreas Keckonius fullmechtigat aff Häradzhöfdinskan Wälb: Fru Wendela Rosenlindt), 250, Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 423, 461; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 9.–14.1.1699 s. 48 (Advocaten Mons: Andreas Keckonius fullmächtigat aff Bårgaren Peer Andersson Retto), 89, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 229, 277, 326, Lopen, Inkeren, Liissilän ja Järvisaaren käräjät 1.–11.9.1699 s. 467 (Advocaten i Nyen Andreas Keckonius), 489, Tuutarin käräjät 13.–25.9.1699 s. 558 (Advocaten Andreas Keckonius fullmechtigat aff Bårgaren i Nyen Johan Kiander), 568 (Procuratoren Andreas Keckonius fullmechtigat af Kyrckioherden i Kiwineb Ehrewyrdige H:r Jacobus Paulius 2418), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 710, 770 (Advocaten Andreas Keckonius fullmechtigat af Caplan i Walkiasari H: Jahan Nygren 3562), 773; KA mf. ES 1880 (kkk 16) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 7.–14.2.1700 s. 14 (Advocaten Anders Keckonius); KA mf. ES 1880 (kkk 17) Kelton käräjät 22.–23.10.1701 s. 96 (Opå Rådmans H:r Christian Huukz wägnar framträdde Auditeuren wählbet:de Anders Keckånius), Spasskin käräjät 24.10.–2.11.1701 s. 111 (Opå Kiöp Gesellens Mons:r Erich Sylwij wegnar effter opwijst fullmacht, androg Auditeuren wählbet:de Anders Keckonius), Spasskin käräjät 3.–6.3.1702 s. 76 (Auditeuren wählbet:de Anders Keckonius); KA mf. ES 1813 (hh 19) Skuoritsan, Tääkkelin ja Koprinan käräjät 26.–30.6.1702 s. 365 (Handelsman utj Nyen S:r Paul Maus per Mandatarium Auditeuren Mons:r And: Keckonium insinuerade dess Skrifftelige Libell emot Lieutenanten Hans Jürgen Lampeel); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 8.9.1712 s. 136 (hafwandes hennes (katso 3808) Broder Militiæ Auditeuren Anders Keckonius wid sin hemma warlse här i Biörneborg d: 5 Februarij 1703 Äfwen sin Mödernes andehl 100 D:r dito m:t denne sin Syster att opbära bewilliat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 264 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #368. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 703 (Kekoni(us) Taulu 3); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 212; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #293, 2808D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Keckonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3977>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.