Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Anders Churingius (myös Choringius) Andreas Andreæ, Aboensis 3568. * noin 1662. Porvarin poika Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas 12.3.1679 (in cl. d:ni Thomae Busandri, Andreas Andreae [fratres Germani Parente cive Aboensi]). Ylioppilas Turussa kl. 1689 Churingius Andr. Andreæ Ab [_ 179]. Respondentti 1694 (Lidén), pr. Simon Tålpo 1856. Ylioppilas Tartossa 22.7.1697. Stipendianomus 13.4.1698. Vihitty papiksi Pärnussa 7.12.1700. — Vändran (saks. Fennern) kirkkoherra Liivinmaalla 1700. Erotettu pappisvirasta sopimattoman elämän takia 1728. † Vändrassa 1.8.1753.

Pso: 1:o 1690-luvulla Margareta Elisabet Neubau tämän 2. avioliitossa; 2:o Brigitte Berg tämän 2. avioliitossa; 3:o Hedvig Helene Hoffman.

Veli: Johan Churingius 3569 (yo 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 41a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (13.4.1698); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 17.9.1692 (Professoren och Pastoris Loci, Höghlärdhe Mag: And: Petræj 540 fullmechtige D:nus Andreas Coringius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 127, 190, 212, 527–529, 611; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 21, 29, 32, 36 (1686/87, cl. rect. circ. super., Andreas [Andreae Curing.]); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1444. — D. Eberhard, Dorpatum in Livonia literatum (1698) [p. 6] (Coringius Andreas Aboens. Th. Stud.); J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 204 V#4036; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 39, III s. 187; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 110; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 96; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 181; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4036R; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #281; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 3 #281; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3927R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Churingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3568>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.