Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1666 Simon Tålpo Simon Johannis, Aboensis 1856. * Turussa 9.10.1652. Vht: turkulainen porvari Johan Eriksson Tolpo († 1681) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Eskilsdotter Miltopaeus. Ylioppilas Turussa sl. 1666 [Tolpo] Sim. Joh:is Ab. _ 89. Rect. Ac. 177. 263. Respondentti 1669 (Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. Respondentti 1671 (Lidén), pr. Petter Bång U182. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1671 – kl. 1673. Respondentti 1672(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Respondentti 14.3.1673, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1673 – sl. 1675. Respondentti 7.3.1674, pr. Enevald Svenonius 132. FK 1675. Respondentti 25.9.1675 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1676 – sl. 1676. FM 17.7.1677 ultimus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.10.1690. — Turkulaisen osakunnan inspehtori 1679–1711. Hämäläisen osakunnan inspehtori 1680. Fil. tiedek. promoottori 1691. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1675, logiikan ja metafysiikan professori 1679, kolmas teologian professori 1700, toinen 1706, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1690, Naantalin ja Raision 1700 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1695. Akatemian rehtori 1688–89 ja 1706–07. † Naantalissa 5.7.1711.

Pso: 1:o 1679 Katarina Eriksdotter Helsing († 1697); 2:o 1698 Sara Lietzen tämän 2. avioliitossa († 1745).

Pson edell. aviomies: Turun akatemian kvestori Gudmund Höök U319 († 1695).

Veli: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Tålpo 1854 (yo 1666, † 1734).

Poika: Ulvilan kirkkoherra, FM Johan Tålpo 3829 (yo 1692, † 1740).

Poika: Kokemäen kirkkoherra Nils Tolpo 4977 (yo 1707, † 1757).

Sisarenpoika: notaari Henrik Corelius, myöh. Coreel 4393 (yo 1699).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Vävy: Lempäälän kirkkoherra, FM Henrik Justander 4098 (yo 1695, † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 29.7.1679 f. 512 (för Mag:r Simon Tolpo [vocation] at wara Matheseos [Metaphysices] och Logices Professor uthi Mag. Jacob Flachsenij ställe), 12.6.1700 f. 293 (Logices et Metaphysices Professors Fullmackt för Mag. Johan Rungius 2903 ... medelst Simon Tolpos befordran des härtils förträdde Logices et Metaphysices Professoris beställning wid Åbo Academie är kommen att blifwa ledig), 12.6.1700 f. 294 (Professoris Fullmackt för Simon Tolpo ... medelst David Lunds 2257 befordran des här tils förträdde tertia professio in Theologia wid Åbo Academia är kommen at blifwa ledig), 25.9.1706 f. 375 (Fullmackt att wara tertius Theologiæ Professor wid Academien i Åbo uti Professor Tolpos ställe som succederat Doctor Lund 2257, efter des befordran till Biskopz Embetet i Wiborgz Stifft, för Poeseos Professoren Torsten Rudeen U385); KA mf. ES 1851 (kk 20) Raision ja Maarian käräjät 29.–30.1.1703 f. 124v (Theologiæ Professoren Höglärde H:r Simon Tolpo som rustar för Haijas); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 26.6.1707. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 118 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 466; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 50, 82, 108, 136, 170, 175, 178, 179, 236, 258–260, 268–269, 295, 303, 333, 344, 362, 400, 404, 493, 494; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 256 (23.9.1697, ‡ hustru); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 62 (30.11.1711, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 103 #107 (20.11.1663), 228 #249 (8.11.1675), 268 #291 (19.7.1679), 271 #295 (1.10.1679); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 150 #306 (26.4.1673), 161 #318 (1675), 188 #343 (1679), 190 #345 (20.12.1679); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 113 passim; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 104; C. von Knorring (utg.), »Genealogiska Anteckningar om Slägten Tolpo». Genos 34 (1963) s. 107; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #1. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 40 V#711, 53 V#941; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 59 V#2595; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 79, 111; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 167; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 287; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 107 (Köpmannasläkter i Åbo, Tolpo A. Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 200; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #13G, 20G, 34G, 36G, 43G, 61G, 66G, 137D, 141G, 711R, 739G, 878G, 885G, 941R, 980G, 990G, 991G, 996R, 1324G, 1327G, 1330G, 1417G, 1418G, 1419G, 1429G, 1431G, 1432G, 1435G, 1441G, 1451G, 1452G, 1453G, 1455G, 1456G, 1458G, 1466G, 1469G, 1471G, 1491D, 1491G, 1494D, 1513G, 1515G, 1517G, 1519G, 1521G, 1523G, 1524G, 1526G, 1527G, 1529G, 1530G, 2147G, 2156G, 2157G, 2188G, 2190G, 2192G, 2317G, 2321G, 2326G, 2347G, 2595R, 2606G, 2618G, 2645G, 2646G, 2666G, 2734G, 2736G, 2737G, 2932G, 2942G, 2945G, 3383D, 3383G, 3769R, 3775R, 3776G, 3792D, 3808G, 3822G, 3823G, 3825G, 3829G, 3830G, 3841G, 3978G, 4000–4062P, 4001G, 4003G, 4005G, 4006G, 4007G, 4011G, 4012G, 4013G, 4014G, 4015D, 4015G, 4016G, 4017G, 4020G, 4021D, 4021G, 4024G, 4028G, 4029G, 4034G, 4035G, 4044G, 4051G, 4053–4060G, 4062G, 4187G, 4191G, 4195G, 4197G, 4199G, 4232G, 4233G, 4241G, 4254G, 4258G; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 103; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 112; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 108; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1610 (1714, leski), 2798 (1715, leski), 4036 (1716, leski), 6027 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #28H (vih. 1679), 272G, 666H (prom. 1677), 699H (vih. 1679), 707H (vih. 9.1.1698), 732R, 812, 857, 903, 955, 967H (vih. 9.1.1698), 1119R, 1156G, 1225R, 1352H (vih. 9.1.1698), 1363, 1460, 1519, 1916, 1949, 1973, 1990, 2017G, 2031, 2032, 2033, 2131G, 2132G, 2134G, 2273G, 2530, 2552G, 2567, 2576, 2621R, 2657, 2726, 2727, 2730H (vih. 31.7.1679), 2785, 2787G, 2801, 3056, 3064, 3190H, 3320G, 3388, 3548R, 3621R, 3637, 3749, 3793G, 3795, 3799, 3883–3946, 4053, 4172H (vih. 9.1.1698), 4209, 4250, 4252H, 4254, 4257, 4280G, 4284G.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Tålpo. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1856>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.