Helsingin yliopisto

Tiedot

23.7.1689 Jakob Ruthenius Jacobus Johannis, Viburgensis 3590. Vht: Luumäen kappalainen Johan Ruthenius (Johannes Jacobi, † 1694) ja N.N. Mattsdotter Björn. Ylioppilas Turussa 23.7.1689 [Ruthenius] Jac. Johannis Vib _ 183. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1689 d. 23. Jul.] Jacobus Johannes Ruthenius. — Parikkalan kirkkoherran apulainen. Uukuniemen kappalainen (asuen aluksi Kesälahdella) 1701. † hukkui Laatokkaan 1713.

Pso: Anna von Holl.

Veli: Luumäen kappalainen Matias Ruthenius 2541 (yo 1677, † 1729).

Lanko: Moloskovitsan kirkkoherra Reinhold von Holl 4812 (yo 1704, † 1760).

Vävy: Ruskealan kirkkoherra Jonas Oxenius 5705 (yo 1729, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #238; KA mf. ES 1815 (ii 4) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 10.–11.10.1684 f. 473v (Aldenstundh Cappellanens wäll:de H:r Johannis Rothenij Son, å sin Faders weg:r i Lappstrandz marknaden för 2 åhr sedan kiöpt een häst af Madz Ollsson Nickilä i Safwitaipall S:n och ... bem:te Cappellan nu will ryggia kiöpet, såsom af orsaak att hästen warit lytter); KA mf. ES 1801 (gg 25) Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 30.9.–5.10.1707 s. 202 (närwarande Cappellanen i Ugoniemi H:r Jacob Rothenius och H:r Olåff Uddeen 4490 som tillförenne hans [Kyrkioherden H:r Reinholt von Holl] Coadjutorer med trygt Samwete med Eedh å book skola kunna bewittna, det och bem:te Cappellan nu till bödh); KA mf. ES 1801 (gg 26) Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen ylim. käräjät 15.–16.6.1708 f. 114 (Sedan infann sig nu warande Kyrckieherden i Ugoniemi S:n H:r Pehr Hertz, med berättelse, att denne Uthrijdares Germanici wistande i Ugoniemi haar warit förr hans och nu warande Cappellans H:r Jacobi Rothenij inträde i Sochnen, och uthi framledne Prästernes Kyrckioheerdens H:r Fabian Nirkos 2706 och Cappellans H:r Matthiæ Molarij tidh. Tätä murhajuttua käsiteltiin jo (gg 25) ylim. käräjillä 17.–19.6.1707 s. 115, josta selviää että syytetty Johan Samuelsson Germanicus oli Uukuniemen kirkkoherran poika ja että hänen äitinsä Maria Fransdotter oli Sakkolan kirkkoherran tytär). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 242 (L); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 34. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 364; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 371; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 139.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ruthenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3590>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.