Helsingin yliopisto

Tiedot

(1690) Samuel Petrelius Samuel Nicolai, Ostrobotniensis 3631. Vht: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Nils Petrellius 1403 (yo 1660, † 1680) ja hänen 2. puolisonsa Maria Samuelsdotter Paldanius. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1687 Samuel Petrelius [Ostrobothnienses cum testimon. Rectoris Scholæ Ulhe.]. Mainitaan ylioppilaana Turun akatemian konsistorin pöytäkirjassa 31.1.1690. Vihitty papiksi Turun hiippakunnan pappeinkokouksen aikana Oulussa 15.1.1694. — Kajaanin pedagogi (1694), samalla pitäjänapulainen siellä (1695). Paltamon kappalainen 1703 (kuoli ehkä ennen virkaan astumista). † 1703.

Pso: (jo 1697) Anna Fortelius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Sotkamon kirkkoherra Kasper Gröön 4456 (yo 1699, † 1744).

Appi: Paltamon kappalainen Erik Fortelius 1968 (yo 1668, † ~1682).

Pojanpoika: maanviljelijä Iissä Samuel Petrelius 7421 (yo 1748, † 1787).

Viittauksia: KA mf. ES 2037 (rr 28) Paltamon käräjät 2.–3.2.1691 s. 82 (Hans Nåde Landzhöfdingen proponerade huru såssom här i Cajana Stadh eij wore någon dugligh Skohl Stuga, att begge Såttkamo och Paldamo Sochnar skohla een Oppbyggia, Emedan högwördige H:r Biskopen will Constituera een godh Skohlmestare); KA mf. ES 2041 (rr 37) Sotkamon käräjät 15.–17.8.1700 s. 775. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 556 (Samuel Petrelius, hwilcken nu nyys är hijt kommen); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 311; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #90. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 219, 222; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4515; S. Almqvist, Häradshövdingen och borgmästaren i Kajana Nils Petrellius († 1680). Släkt och hävd 1974 s. 3; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 24; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 72.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Petrelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3631>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.