Helsingin yliopisto

Tiedot

(1690) Henrik Seidelius Henricus Erici, Aboensis 3637. * Turussa 1.1.1666. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas (1685, cl. rect. circ. super., Henricus Erici Ab.). Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 19.3.1690. Stipendianomus 10.5.1692. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1693 – sl. 1694. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1695. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Turun katedraalikoulun ylin kollega 1697, vt. konrehtorina 1697–98. Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1701. Vanajan kirkkoherra 1707, pysyi virassa isonvihan yli. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1703. † Vanajassa 6.5.1739.

Pso: 1:o Elisabet Reuter († 1727); 2:o Helena Florinus tämän 4. avioliitossa († 1739).

Pson edell. aviomies: Janakkalan kirkkoherra, FM Kristoffer Pihlman 4452 (yo 1699, † 1726).

Appi: Hattulan kirkkoherra Emanuel Reuter 2373 (yo 1674/75, † 1723).

Appi: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

/ Muuan Henricus Erici Turun kouluun 24.4.1678, isä porvari Erik Sigfridsson Pakkanen. /

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (10.5.1692); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 29.12.2010 (SSHY Ruoveden kirkonarkisto, tarkastuspöytäkirjoja 1729–1883 Kongl: Maij:ts nådiga resolution ... d: 28 Martii 1732 ... 8. Hwad angår Kyrckioherdens i Wånå Henrich Seidelii underdåniga ansökning, at antingen på Crono uthlagorne få afräckna eller eliest komma till sin betalning för de 19 T:r Råg och 8 T:r Korn, som thes afledne Swärfader Thomas Florinus 960 Lijkmätigt qwittance skall åhr 1713 haf:a försträckt till Finska Krigzmachtens förnödenhet. Pöytäkirjassa käytetty ilmaisu Swärfader on epätarkka, sillä Helena ei ollut Tomas Florinuksen tytär vaan perillinen, vertaa Släktbok II sp. 389: "Tomas Florinus gjorde 16 mars 1718 testamente till förmån för sin brorsdotter Helena"); Esko Karisalmen tiedonanto 4.9.2011 (Tieto 1. puolison Elisabet Reuterin vanhemmista, katso 2373); KA valtakunnanregistratuura 14.9.1707 f. 114 (Kyrkioherde fullmacht på Wånå Pastorat uti Åbo Stifft för Rector Scholæ i Tafwastehus Wällärde Hindrich Seidelius, uti framledne Johan Brunnii 3060 ställe); KA mf. ES 1728 (bb 28) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 12.–13.2.1708 f. 22v (Det beswärade sig Kyrckioherden i Wono H:r Henrich Seidel, hurulunda wed prestegården der sammastädes, efter den in Nov: 1707 öfwergången wåådeldh, inga boohuus skola finnas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XI; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 144, 206, 265, 321, 322, 408, 446, 524, 592, 593; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 28, 32, 36 (1686/87, cl. rect. circ. super., Henricus Erici Seidelius Ab.); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #251. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 328; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 266, 280; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #141D, 4016G; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 22; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 223; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1512, 2731.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Seidelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3637>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.