Helsingin yliopisto

Tiedot

6.7.1692 Petter Tollin Petrus Laurentii?, Ostrogotus 3843. Kotoisin Itä-Götanmaalta. Ylioppilas Turussa 6.7.1692 Tollin Petr. OG _ 198. Respondentti 19.5.1697, pr. Krister Alander 2026.

Kaima: kaupunkimajuri Tukholmassa, everstiluutnantti Petter Tholin, aatel. 1717 von Tholijn 3698 (yo 1690, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196b; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #132; KA mf. ES 1887 (ll 13) Karjaan käräjät 23.–24.1.1696 s. 20 (å H:r Inspectorens Herman Thims wegnar Stud: Mons:r Petrus Tollin); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 17.3.1696 (å H:r Inspectorens Wälb:de Herman Thims wägnar des fulmäctige Mons:r Petrus Tollijn); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 7.12.1694 (Förekom Inspectorns högachtadh H:r Herman Thims Barns 4255 Præceptor Mons:r Petrus Thålijn och upwijste bem:te sin patrons Breff Ifrån Ståckholm af d: 13 Novembris sidzledne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 260 (LIII). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #104R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 158; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #205R, 1520.

Doria respondentti

Päivitetty 11.8.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Tollin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3843>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.