Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Josef Melartopaeus Josephus Christierni, Satacundensis 3909. Vht: Kangasalan kappalainen Krister Melartopaeus 1869 (yo 1666/67, † 1693) ja Ingeborg Florinus. Turun katedraalikoulun oppilas 5.10.1688 (in cl. rect. circ. infer., Josephus Christierni Melartopoeus Cangasalensis). Ylioppilas Turussa 1692/93. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1692/93] Joseph Melartopoeus | Pastor in Janackala. ‹Virheellinen tieto.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.10.1697. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (Remb. von Funckenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1697. Kiikalan kirkkoherra 1702, Karjalohjan 1714, pysyi virassa isonvihan yli. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1708. † Karjalohjalla 24.4.1729.

Pso: 1699 Margareta Simonsdotter Ackerman († 1741).

Vertaa: Janakkalan kirkkoherra Gabriel Melartopaeus 1800 (yo 1665/66, † 1708).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #364; KA valtakunnanregistratuura 12.10.1697 f. 651 (Battaillons Prästs fullmacht för Johan Mælartopæus under Åboläns Infanterier Regemente ... medellst Michael Rungij 2066 dödel. frånfälle Battaillons Predikantz bestellningen är kommen at blifwa ledig), 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Kyrkoherden i Kylala Josephus Melartopæus att wara Kyrkoherde uti Carislojo försambl. i Nyland uti Mag: Wallenij 3232 ställe); KA mf. ES 1761 (cc 39) Kiskon ja Kiikalan käräjät 25.–27.2.1711 f. 252v–255v (Förekom Kyrkioheerden i Kijkala Pastorat Ehrewyrdige H:r Josephus Melartopæus och inlade ett emellan honom och des kära hustro dygdesamme Matrona Margaretha Agricola oprättat och underskrifwit Testamente. Puolisoiden keskinäinen testamentti on aiemmin lähetetty tiedoksi sukulaisille, joita mainitaan myös tuomiokirjassa: hans i Cangasala Sochn boende Broder Johan Melartin ... deras K: Moder, han Melartin och des Syster Maria ... H:r Kyrkioheerdens Swägerska Rusthållarens Niels Larssons hustro Maria Ackerman ifrån Jlmoniemi och Karis Lojo S:n ... Tullskrifwaren Wälbet:de Erich Hutja ... framl: Karin Ackermans och hennes Mans förra Rusthållarens Thomas Thomassons Werlanders Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #364; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #175. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 399, 429; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 876 (Melart(opoeus). Satakunnan suku. Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1853D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 162, 166.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Melartopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3909>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.