Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Erik Hafverberg Ericus Matthiæ, Australis 3915. Vht: Paimion Hajalan rusthollari Matts Mattsson († 1710) ja Lisa Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1692/93 Hafverberg Eric. Austr _ 200. — Pohjan Gennäsin vuokraaja (1706). Veronkantokirjuri (1712). Akatemian vouti (von Koskull 1966). Läntisimmän Uudenmaan voutikunnan nimismies isonvihan lopulla. Österbyn Skottesin rusthollin vuokraaja Karjaalla (1706–12), 1720-luvulla omistaja.

Pso: (jo 1706) Maria Hagert.

Poika: ylioppilas Erik Hafverberg 5649 (yo 1728/29, † 1732).

Tyttärenpoika: sotavanhuslaitoksen kirjanpitäjä Anders Erik Mether 8222 (yo 1760, † 1808).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79a; KA valtakunnanregistratuura 26.6.1683 f. 351 (Till Stats Contoiret för Maria Hartman, tilgift på någon balance ... befalningsmannens Sigfrid Hofwerbergs räst, katso 483); KA mf. ES 1747 (cc 7) Paimion käräjät 23.6.1651 f. 49v (Matz Morthenson i Hafrakallio, framladhe i Retten ett Testamente breff daterat den 5 Aprilis Åhr 1648. Och Her Sigfredh Forskoll hafwer Vnderskrifwit Lydandes at dhe hafwa warit vthi Margeta Hindrikzdåtthers begrafningh och dågh skall hon hafwa Testamenterat åth sin Son Matz någre Partzeler), Paimion käräjät 3.–4.6.1653 f. 137; KA mf. ES 1750 (cc 13) Halikon ja Uskelan käräjät 29.–31.1.1685 f. 41 (Befallningzman Sahl: Sigfredh Hafwerbergh ... Befallningzmans Sal: Fader Mattz Mattsson [Mårtensson] ... Sonen Christer Hafwerbergh); KA mf. ES 1751 (cc 15) Paimion käräjät 11.–12.3.1687 f. 92–94 (Selvitys Paimion Hajalan ratsutilan ja Sauvon Hafwerkallion rälssitilan vaiheista ja perinnöistä. Jälkimmäisestä olivat saaneet perintönsä Hajalan Matts Mårtenssonin lapset ensimmäisestä avioliitosta Lisbet Eskilsdotterin kanssa eli edesmennyt kruununvouti Sigfrid Hafwerberg sisaruksineen, joista mainitaan Anders Mattsson Halikon Nikkilästä); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Paimion käräjät 15.–17.3.1690 s. 85 (Skreddaren M:r Christian Hafwerbergh); KA mf. ES 1760 (cc 39) Paimion käräjät 6.–7.6.1711 f. 70v (å Hajala Sterbhuus wägnar instälte Sonen dersammastädes Arrendatoren Erich Hafwerberg ock inlade en förtekning under sin Faders framledne Rusthållarens Mattz Mattssons nampn), f. 71 (Erik Hafverbergin veli Matts Mattsson ja koko hänen perheensä on kuollut Hajalassa ruttovuoden 1710 syksyllä ja Mattsin vaimon sisar vaatii perintöä. Asiaa selvitettäessä osapuolet olivat yhtä mieltä, että Matts Mattsson nuoremman isä Matts Mattsson kuoli vasta heidän jälkeensä ja äiti Lisbeta Eriksdotter elää on edelleen); KA mf. ES 1888 (ll 15) Inkoon käräjät 29.–31.10.1698 s. 727 (Regementz Pastorens [H:r Johan Alftanus 2925] Barns Præceptor Stud: Erich Hafwerberg, att hafwa haft sammanlag med Pijgan i Prestgården Karin Hendersdotter. Myös (ll 16) 23.–24.1.1699 s. 18); KA mf. ES 1888 (ll 17) Inkoon käräjät 18.10.1700 s. 487; KA mf. ES 1889 (ll 18) Inkoon käräjät 30.–31.10.1701 s. 686; KA mf. ES 1889 (ll 20) Karjaan käräjät 6.–7.3.1703 s. 203 (Arrendatoren Mons:r Erich Hafwerberg), Inkoon käräjät 4.–5.6.1703 s. 345 (Kyrckioherden H:r Johan Alftani Stiufdotter Jungfru Maria Hagert); KA mf. ES 1890 (ll 23) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 8.–10.2.1706 s. 113 (Arendatoren å Giennes Frelsegård Wähl:t Erich Hafwerberg); KA mf. ES 1891 (ll 25) Karjaan käräjät 31.10.–2.11.1708 s. 914 (Att Arendatoren och Rusthållaren Erich Hafverberg nu nerwarande tillstod sig gådt i Borgen för Tullneren wid Barösundz store Siö tull, Wälbetrodde Jacob Sylvius); KA mf. ES 1892 (ll 26) Karjaan käräjät 21.–22.10.1709 s. 498 (Österby); KA mf. ES 1892 (ll 27) Karjaan käräjät 17.10.1710 s. 673; KA mf. ES 1893 (ll 29) Vihdin käräjät 4.–7.10.1712 s. 530 (Upbördzmannen Erich Hafverberg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 257 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 108. — W. von Koskull, Pohjan pitäjän historian II (1966) s. 287.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hafverberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3915>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.