Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Stefan Svanstrupe Stephanus Erici, Tavastensis 3927. Vht: Jämsän kappalainen Erik Svanstrupe 1841 (yo (1666), † 1693) ja Anna Lyra. Turun katedraalikoulun oppilas 16.2.1687 (in cl. I colleg., Stephanus Erici Svanestrup Jempsens.). Ylioppilas Turussa 1692/93 Swanstrup Stephan Tav _ 200. — Jämsän kappalainen 1694. † venäläisten pahoinpitelemänä, ‡ Jämsässä 1.5.1714.

Pso: Elisabet Florinus († 1747).

Appi: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

Vävy: Kuhmoisten kappalainen Samuel Aspholm 5904 (yo 1732, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Jämsän käräjät 13.–14.6.1699 f. 491v; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Jämsän talvikäräjät 1706 f. 4, Jämsän käräjät 5.–7.7.1706 f. 160, Jämsän käräjät 8.–10.10.1706 f. 218v (blif:des då och Capellanen härstädes Wäll:de h:r Staffan Swahnstrupe constituerad till förmyndare för den senares [framl: Lentz:s Johan Kijhls] barn, katso 3182). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 260 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 34 (diekne Staffan Swanstrupe); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 38, 40, 704 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 194 (1690:II), 196 (1691:II), 198 (1692:II), 199 (1693:I). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 320; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2342D, 2617D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Stefan Svanstrupe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3927>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.