Helsingin yliopisto

Tiedot

25.6.1693 Johan Costianus, myöhemmin Costian Johannes Sigfridi, Ingermannus 3934. * noin 1672. Vht: Lempaalan kirkkoherra Sigfrid Kostianus U292 († 1686) ja Helena Aridlander tämän 1. avioliitossa. Nevanlinnan triviaalikoulun oppilas (1688). Ylioppilas Turussa 25.6.1693 [Costianus] Joh. Sigfridi Inerm‹!› _ 203. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1693. d. 25. Junii. Johannes Sigfridi Costianus. Ingerm. — Tuomari Jakob Pontus Tavaststjernan pöytäkirjuri 1697. Katselmuskirjuri Karjalan ratsuväkirykmentissä (eversti von Burghausenin rykm.) 1703, sotatuomari 1704, 2-luutnantti 1708, 1-luutnantti s.v., joutui sotavangiksi Perevolotsnassa 1709, palasi 1723, ero 1725. Suomen armeijan ylisotatuomari 1728. Tuomarin- ja laamanninsijaisuuksia. Turun hovioikeuden asessori 1742. † Turussa (ruots. seurak.) 6.4.1744.

Pso: 1704 Katarina Henriksdotter Gråå tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: rykmentinkirjuri Isak Brennerus, myöh. Brenner 3142 (yo 1684, † 1700).

Appi: Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti Henrik Gråå 584 (yo (1647), † 1698).

Lanko: Savitaipaleen kirkkoherra Matias Bromerus, myöh. Avenarius 2527 (yo 1677, † 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #265; KA valtakunnanregistratuura 13.6.1707 f. 102 (Confirmation för Auditeuren Johan Costian, å des den 14 April åhr 1704 af General Majoren Anton Wolmar von Schlippenbach, erhållne Auditeurs beställning under Carelske Cavallerie regementet); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–27.6.1696 s. 249 (Kyrckioheerdskan hustru Helena Aridlandra aff Lembala Försambl: gienom sin Sohn Mons: Johannes Kostianus gaf till kenna, sigh wara af dess egen Krögerska Gertrud N: i wåras i Pastoratz Förhuset öfwerfallen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 262 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 52; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 37. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 122; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 412; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9077; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 89; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7737 (1718, fru), 8244 (1721, fru), 8813 (fru).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Costian. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3934>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.