Helsingin yliopisto

Tiedot

(1693) Johan Hulchovius Johannes 3957. Syntyperä ei ole tiedossa. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 15.11.1693. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.5.1694. — Kangasalan pitäjänapulainen 1694. † Kangasalla 1703.

Pso: 1:o Kristina Melartopaeus; 2:o 1697 Maria Rosenius tämän 1. avioliitossa († 1763).

Pson seur. aviomies: Kangasalan pitäjänapulainen Johan Hedenius, myöh. Edenius U1135.

Appi: Kangasalan kappalainen Krister Melartopaeus 1869 (yo 1666/67, † 1693).

Lanko(?): Henrik Rosenius 4835 (yo 1704).

Kaima: Johan Alcovius 3833 (yo 1692).

Viittauksia: KA mf. ES 1969 (nn 12) Kangasalan käräjät 28.6.1695 f. 276 (Wällärde H:r Johan Hulkovius på sin Swärmoders dygdesamma hustru Ingeborg Arfwedzdotters wägnar), 282v (medhiälparen H:r Johannes Hulkovius); KA mf. ES 1969 (nn 13) Kangasalan käräjät 18.–19.5.1696 f. 155v, 159 (Medhiälparen Wällärde H:r Johan Hulkovius gaaf Rätten tillkänna huru såsom han äger ett Cronohemman utj Tihala By, anhållandes owälde Män som ägorne efter hwars och ens öres skatt jämka och deela efter han ringa ägor hafwer emot skatten som honom påfört är ... Laurila hemman som H:r Johan åboor); KA mf. ES 1970 (nn 14) Kangasalan käräjät 19.–20.7.1697 f. 300, 301, 309; KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 17.–18.9.1700 s. 1468, 1474 (Medh Hielparen Wällärde H:r Johan Hulkovius inlade i Rätten Befallningzmans Wälbet:de Claes Detloffzsons inrymmelses Skrifft oppå Jussila hemman i Tijhala by Dat:t d: 10 Martij 1699 som Henrich Eskillsson tillförene Åbodt); KA mf. ES 1972 (nn 20) Kangasalan käräjät 9.–10.7.1703 f. 311 (Coadiutoren Wällärde H:r Johan Langius 3749 å Sahl: H:r Johan Hulcovij Enckias dygdesamma hustro Maria Roselias wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 257 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 413; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 118; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #108. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 271.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hulchovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3957>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.