Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1691 Johan Langius Johannes Matthiæ, Satacundensis 3749. Vht: Euran kirkkoherra Matias Langius 1213 (yo 1658, † 1697) ja Sofia Stodius. Turun katedraalikoulun oppilas 15.2.1689 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Matthiae Langius Euraensis. Adjunctus S. minist. in Caris) – 25.5.1691 (valed., Johannes Matthiae). Ylioppilas Turussa kl. 1691 [Langius] Joh. _ 191. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1690/91] Johannes Langius. | Pastor castrensis, deinde Adjunctus Ministerii in Ruowesi. Respondentti 1695 (Lidén), pr. Simon Tålpo 1856. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. — Apulaispappi Eurassa 1698. Armovuodensaarnaaja Saltvikissa 1699. Sotilaspappi. Armovuodensaarnaaja Nauvon Seilissä 1702. Apulaispappi Kangasalla 1703. Ruoveden pitäjänapulainen 1704. Jäi Suomeen isonvihan ajaksi. Piikkiön Kuusiston kappalainen 1716. Urjalan pitäjänapulainen 1724, Snappertunan 1725, ero (saatuaan osakseen arvostelua rovastintarkastuksessa) 1731. Lähti Venäjälle 1732. Ehkä Pietarin ruots.-suom. seurak. kirkkoherran apulainen (1733). "Pappismies Kronstadtissa" (1733).

Pso: 1699 Margareta Katarina Eek (elossa 1715).

Appi: Saltvikin kirkkoherra, FK Jonas Eek 1517 (yo 1661/62, † ~1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #347; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Saltvikin käräjät 7.–9.9.1696 (Jungfru Margareta Chatarina Eckz möderne); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Saltvikin käräjät 12.–14.10.1699 (för någre Wekor sedan hoos H:r Johan Langius som då warit een Constitueradh Hielp Präst för Sahl: Pastoren H:r Jonas Eeks Enckia Ehrebohren och Gudfruchtig Matrona Christina Bagge att förestå hennes Nåde Åhr), (H:r Johan Langius å sin Kiärestes Margreta Eekz wägnar), Saltvikin käräjät 14.–16.2.1700 (Arfzfördehl:n emellan Pastorskan och des Stifmåg H:r Johan Langius), Saltvikin käräjät 22.–25.9.1700; KA mf. ES 1972 (nn 20) Kangasalan käräjät 9.–10.7.1703 f. 311 (Coadiutoren Wällärde H:r Johan Langius å Sahl: H:r Johan Hulcovij 3957 Enckias dygdesamma hustro Maria Roselias wägnar); KA mf. ES 1973 (nn 23) Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.5.1705 f. 11 (Coadjutoren H:r Johan Langius), 19; KA mf. ES 1974 (nn 24) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–19.10.1705 f. 228; KA mf. ES 1974 (nn 25) Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–10.7.1706 s. 968; KA mf. ES 1976 (nn 27) Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–9.10.1708 s. 554, 561; KA mf. ES 1977 (nn 29) Ruoveden ja Keuruun käräjät 28.9.1710 s. 867. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 247 (LI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 43, 46; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #347; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #191. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 204 V#4047; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 83, 280, 320, 380; T. Melander, Personskrifter hänförande sig till Finland 1562–1713. HYKJ 22 (1958) #1818 (Barbro Cygneliuksen Kuusistossa 1704 vihitty aviomies ei ollut Johan Langius vaan kappalainen Zachris Hornaeus 2823); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4047R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Karjaa; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #183; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 200, 207; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2228, 3938R; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #439.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Langius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3749>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.