Helsingin yliopisto

Tiedot

22.5.1694 Johan Melartopaeus Johannes Johannis, Ingermannus 4013. * Pähkinälinnassa noin 1675. Vht: Pähkinälinnan kirkkoherra Johan Melartopaeus 859 (yo 1652, † 1679) ja Gertrud Liffman tämän 1. avioliitossa. Viipurin triviaalikoulun oppilas (1685). Turun katedraalikoulun oppilas 27.1.1688 (in cl. I colleg., Johannes Johannis Melartopoeus). Ylioppilas Turussa 22.5.1694 [Melartopæus] Joh. Joh. Ingerm _ 206. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1694] d. 22. Maii Johannes Johannis Melartopaeus. Ingermann. — Pähkinälinnan koulumestari (luultavasti 1698). Moloskovitsan kappalainen 1699, Kaprion 1701, pakeni sotaa Narvaan 1703, palasi Kaprioon 1704. Kupanitsan vt. kirkkoherra (1707). Karkotettu Kazaniin 1708, pääsi takaisin Inkeriin 1715. Kupanitsan kirkkoherra. † Kupanitsassa 1716.

Pso: Anna Dorotea Schütz tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Keuruun kirkkoherra Jöran Herpman 2599 (yo 1677/78, † 1729).

Poika: Kivennavan kirkkoherra Henrik Melartopaeus 5651 (yo 1729, † 1742).

Poika: Sortavalan ent. kappalainen Karl Gustaf Melartopaeus 5830 (yo 1731, † 1752).

Lanko: pedagogi Johan Schütz 3944 (yo 1693).

Vävy: Kuolemajärven kappalainen Gustaf Palander 5657 (yo 1729, † 1751).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #270; KA mf. ES 1754 (cc 23) Perniön käräjät 15.–16.9.1696 s. 195 (Stud: Dns Johannes Melartopæus efter upwijst Fullmacht på Arfwingarnes wägnar af Henricus Melartopæus den yngre underskrefwen); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Ylim. käräjät Pähkinälinnassa 4.–5.5.1691 s. 133 (... den andra helfften af samma q:tz [af d: 21 Martii 1685] Nembl: 37 D:r wara på den andra Brodrens Nembl: Johans, som tillijka i Wijborg Schola gådt, dehl betaltz, katso 859); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–8.6.1701 s. 1 (Tingzpredijkan af Caporie Sochns Capellan H:r Johan Melartopæo); KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin yläosan käräjät 2.–8.1.1702 s. 1, 29, Kaprion ja Unaditsan käräjät 2.–3.6.1702 s. 69; KA mf. ES 1813 (hh 20) Kupanitsan ja Moloskovitsan käräjät 3.–6.4.1703 s. 93, Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 201 (katso 4536); KA mf. ES 1793 (ff 13) Jaaman läänin käräjät 19.–24.2.1700 s. 67. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 515, 545, 555–557; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 38. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 869 (Melart(opoeus) Taulu 8); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #219; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #446.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Melartopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4013>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.