Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1729 Gustaf Palander 5657. * Kuorevedellä 16.12.1705. Vht: Kuoreveden kappalainen Axel Palander 3528 (yo 1688, † 1727) ja Maria Wächter. Porin (Rauman) triviaalikoulun oppilas (1722, cl. syntact.). Ylioppilas Turussa kl. 1729 [Palander] Gust. Satac. _ 322. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 18.2.1729 [1729. d: 18 Feb:] Gustavus Palander Längelmäkiensis | A:o 1730 d: 20 Maji Sacris initiatus ordinibus et Constitutus Concionator Anni gratiæ Beati Past:s G: Hærpman i Keuru. | postea Adj. Minist. in Birckala. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.5.1730. — Armovuodensaarnaaja Keuruulla 1730. Pirkkalan pitäjänapulainen 1731. Kuolemajärven kappalainen (Viipurin hiippak.) 1739. ‡ Kuolemajärvellä 5.12.1751.

Pso: (jo 1731) Maria Melartopaeus († 1780).

Appi: Kupanitsan kirkkoherra Johan Melartopaeus 4013 (yo 1694, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #564. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 397 (LXXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 60 (LXXXI); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 1, 3; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 38. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 257; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 423; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 995 (Palander Taulu 28); E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pirkkala; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #269.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Palander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5657>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.