Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1694 Gustaf Cajanus nuorempi Gustavus Gustavi, Ostrobotniensis 4047. * Lohtajalla 22.9.1675. Vht: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 1320 (yo 1659, † 1710) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Jonasdotter Tegelsten. Ylioppilas Uppsalassa 21.10.1692 Gustavus Gustavi Cajanus O. both. [testimoniis instructi advenerunt.]. Ylioppilas Turussa sl. 1694 [Cajanus] Gustav. Bothn. _ 207. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1694] Gustavus Cajanus. Ups. dep. Adjunctus ministerii in Lochteå, mox Sacellanus atq: deinde pastor ibidem. obiit 1722. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.12.1699. — Turun tuomiokapitulin varanotaari 1698. Turun linnansaarnaajan apulainen 1699. Kannuksen kappalainen 1702. Lohtajan kappalainen 1712, kirkkoherra 1720. † Lohtajalla 1722.

Pso: ~1701 Susanna Granberg († 1754).

Appi: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Poika: Lohtajan pitäjänapulainen Petter Cajanus 5576 (yo 1727, † 1765).

Poika: ylim. maanmittari Jonas Cajanus 6329 (yo 1736, † 1785).

Tyttärenpoika: Oulun triviaalikoulun apologista Abraham Cajanus 9454 (yo 1776, † 1791).

Vävy: Raahen ja Saloisten kappalainen Mikael Gumse 6150 (yo 1734, † 1761).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #416; KA mf. ES 2043 (rr 40) Lohtajan käräjät 25.–26.9.1703 s. 906 (Cappellanen H:r Gustaff Cajanus); KA mf. ES 2044 (rr 41) Lohtajan käräjät 26.–27.9.1704 s. 1293 (Framträdde Cappellanen Wyrdige H:r Gustaff Cajanus, gifwandes Rätten wed handen huru såssom Cappellans Bordet i Ylikannus skall bestå af ganska ringa Engiar och hööslag); KA mf. ES 2044 (rr 42) Lohtajan käräjät 20.–22.9.1705 s. 759. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 503 (12.10.1694, ifrå Ubsala till sin faar hemrester och nu är derifrå hijtkommen uthan testimonio); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 349; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #416; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #226. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 138, 141; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 260 (Cajanus Taulu 48); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2339G, 2345G, 2648G, 2931G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5096; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 180, 181; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #780, 1264, 2572, 2573.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4047>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cajanus, Gustavus [Gustavi] Bothn. p. 207 || Ob. 416: 1694, Ups. dep. [21.10.1692: testim. instructus]. Hans far p. 61. Född 1675. Vid ankomsten till Åbo af k:m ålagd att skaffa sig testim. enl. prot. 12.10.1694. Vicenotarie vid domkap. 1698. Pvgd 1700. Kpl i Ylikannus s. å. Kh i Lochteå 1720. Död 1722.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269.

Cajanus, Gust... Kpl i Ylikannus 1703.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44.