Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1694 Gustaf Fontelius Gustavus Nicolai, Borealis 4059. Vht: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692) ja Maria Agricola tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1694 [Fontelius] Gust. Nicolai Finl _ 208. Boreaalisen osakunnan jäsen 6.12.1694 Gustafus Nic: Fontelius d: 6 Dec: 1694. | Sacell. in Rimito. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1700 – sl. 1703. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.5.1703. — Apulaispappi Uskelassa 1703. Turun läänin kaksikasjalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1703. Apulaispappi Kirkkonummella (1710–11). Oleskeli Ylivieskassa 1714. Rymättylän kappalainen 1722. ‡ Rymättylässä 11.1.1736.

Pso: 1:o Katarina Isaksdotter Hermainen († noin 1710); 2:o (jo 1714) Brita Thorn († 1748).

Appi: Kirkkonummen kirkkoherra Isak Hermainen 511 (yo 1645/46, † 1700).

Poika: ylioppilas Kristoffer Fontelius, myöh. Fontell 6779 (yo 1741, † 1750).

Lanko(?): Ylivieskan kappalainen Johan Salingius 3798 (yo 1691, † 1714).

Vävy: Rymättylän kappalainen Matias Petrenius 6394 (yo 1737, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62b; HYK ms., Bor. osak. matr. #228; KA valtakunnanregistratuura 23.3.1704 f. 29 (Confirmationer för någre Officerare wid General Lieutenant Maijdells troupper ... För Bataillons Predikanten under Åbo Lähns fördubblings Infanterie Regemente Gustaf Fonthelius åtniuter sin löhn ifrån den 12 November 1703, då han där till är blefwen förordnat); KA mf. ES 1855 (kk 31) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 5.–7.7.1711 s. 493 (Oppå Kyrkioheerdens Ehrewyrdige H:r Anders Muhrs [Kirkkonummen kirkkoherra] wägnar androg, efter opwijst Fullmacht Coadjutoren herr Gustaf Fontelius); KA mf. ES 1889 (ll 20) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–18.2.1703 s. 131 (Stud: Gustaf Fontelii Attest); KA mf. ES 1890 (ll 22) Kirkkonummen käräjät 27.–28.1.1705 s. 77 (Fält Predijkanten H:r Gustaf Fontelius); KA mf. ES 1891 (ll 25) Kirkkonummen käräjät 25.–26.9.1708 s. 735 (Battailons Predikanten H:r Gustaf Fontelius); KA mf. ES 1891 (ll 26) Kirkkonummen käräjät 22.–23.1.1709 s. 69; KA mf. ES 1892 (ll 26) Kirkkonummen käräjät 2.–4.11.1709 s. 555; KA mf. ES 1892 (ll 27) Kirkkonummen käräjät 11.–12.2.1710 s. 242; KA mf. ES 1892 (ll 28) Karjaan käräjät 14.2.1711 s. 47. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12, 43, 44, 93, 128, 192, 244, 286, 294, 295, 349, 350, 375; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #301. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 158, 366; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4029G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rymättylä; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 167; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3489 (1715, Adjunctus), 4630 (1716, Adjunctus), 8859 (Capellan, fr. Kyrkslätt).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Fontelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4059>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.