Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Alexander Kranck Alexander Caroli, Ostrobotniensis 4084. * noin 1673. Vht: Limingan nimismies Karl Kranck ja Brita Knutsdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 4.11.1691 Alexander Kranck O-Both. habens testimonium Rectoris Schol. Ulensis. Ylioppilas Turussa kl. 1695 Kranck Alex. Ostrob _ 208. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Alexander Kranck. Ups. dep. | primo Sacellanus in Kemi et Rouaniemi. deinde Pastor in Carlö. obiit 1724. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1699. — Hailuodon kappalainen 1699, Rovaniemen 1702. Hailuodon kirkkoherra 1719 (virkaan rauhanteon jälkeen). ‡ Hailuodossa 22.2.1724.

Pso: Kristina Josander († 1743).

Appi: Siikajoen kappalainen Josef Josander 792 (yo 1650, † 1699).

Veli: Haapaveden kappalainen Karl Kranck U404 († 1695).

Poika: Kuusamon kirkkoherra Johan Kranck U684 († 1784).

Poika: Hailuodon kirkkoherra Josef Kranck 5584 (yo 1727, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #424; KA valtakunnanregistratuura 9.10.1719 f. 178 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Alexander Krank på Carlö Pastorat i Österbotten ... medelst Samuel Julenii 2714 dödelige frånfälle Carlö Pastorat i Österbottn är wordet ledigt); KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.8.1698 s. 106; KA mf. ES 2041 (rr 37) Kruunupyyn käräjät 5.–6.10.1700 s. 1066 (huru såssom een Suppliqve för någon tijdh sedan är författat uthj samtpl: Capell boernes nampn, angående Succession till Sacellanien effter Sahl: Carl Werander U286 ... dhet skulle een Prästman H:r Alexander Kranck benembd, barnfödd i Limingå Sockn till samma Vacante lägenheet befordras och Sterbhuusetz conserva:on, oachtat H:r Probstens intercession, å sijda sättas); KA mf. ES 2042 (rr 39) Kemin käräjät 3.–5.7.1702 s. 525 (nu warande Capellanen der sammastädes [wedh Råfwaniemi Capell] Wyrdige och Wällärde H:r Alexander Kranck); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kemin käräjät 14.–15.3.1704 s. 695; KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 3.–7.1.1705 s. 20 (Framsteeg Cappellanen H:r Alexander Kranck gifwandes Rätten wed handen, huru som han fullan warit sinnad, att wed det af honom nyligen optagne Säckula Crono hemman i Kårckula By under Råfwaniemi Capell, flyttia Booställe på Kifwiniemi kallad eller ett stycke neder för Säckula belägit, såssom närmare för honom till Cappellet; Men som Crono Bonden Lars Möller äfwen samma Plattz skall sökia sig tillägna ...), Kemin käräjät 5.–8.7.1705 s. 381, 388 (Sedan Cappellanen Wyrdig herr Alexander Kranck antydt sitt beswär emoot H:r Christian Bonelius 3465 angående någre Capellans huus opsättiande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 271 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 342; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #424; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #210. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 181, 182, 236; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 713 (Kranck I. Taulu 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2339G, 2646G; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 112; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 149, 164.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Kranck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4084>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.