Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1644 Jakob Lappodius Jacobus Erici, Ostrobotniensis 420. * noin 1622. Vht: Lapuan Kauhavan Nahkalan talollinen Erik Mårtensson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1644. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Jacobus Erici Lappodius | Sacellan i Kemiträsk 1648. Död 1660. — Kemijärven kappalainen 1648 (ehkä jo 1646). † Kemijärvellä 1660.

Pso: Anna Hansdotter tämän 1. avioliitossa († 1703).

Pson seur. aviomies: Kemijärven kappalainen Esaias (Esaias Mansueti) 630 (yo 1648, † 1697).

Poika: Jakob Lappodius U405.

Veljenpoika: Henrik Forselius 2087 (yo 1670).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #26; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1651 f. 283; KA mf. ES 2078 (ss 1) Lapuan käräjät 10.–11.2.1665 s. 8 (I lijka måtto inlade Thomas Erichsson Nachainen, een förlijkningh och skifftes Lengdh Dat: d: 20 Junj 1652, emellan sigh och sin Broder Her Jacobum Lapodium, Angåendhe det Arff, Her Jacobus hade at fordra, effter sin Sahl: Fadher Erich Mårthensson på Nahkala hemman, utj huilken Lengdh Her Jacobus för sigh och sine effterkommande, be:te Arf Thomam quitterar, be:te Skifftes lengdh begerade Thomass Lagl: Confirmerad måtte); KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapuan käräjät 23.–24.7.1684 s. 28; KA mf. ES 2029 (rr 7) Kemin käräjät 7.–8.4.1652 f. 472v (Likuäl skulle ehntehra af Prest: wph i Lapmarken Förordnade wedh Nampn Her Jacob angifuit pastorem (katso 852) at wilia afskära hans Sacellans Lön och Rättigheet som af Capitle Brefuet ähr till at förnimma, och således afskära honom aldeles Lapmarken), Kemin käräjät 14.7.1652 f. 494v (Företrädde Her Jacob Erichsson från Kemiträsk och kärade till Påål Haloinen Ib:m det han och hans Hustru skulle kommit på honom ett Ont Ryckte och beskylt honom om Olofligh beblandelse, Efter som Kyrkoherden Skulle af dem eller deres Mundh fått höra); KA mf. ES 2029 (rr 8) Kemin käräjät 13.–14.7.1654 f. 241 (Her Jacob Erici ifron Keminjärffwj). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 204–205; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 275; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #26. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 237; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2991.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lappodius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=420>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lappodius, Jac. Erici. Ob. 26 || Kpl i Kemiträsk 1648. Död 1660.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26.