Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1698 Anders Kyander Andreas Andreæ, Viburgensis 4344. Vht: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692) ja hänen 2. puolisonsa Helena Rundeel. Ylioppilas Turussa 16.6.1698 [Kyander] Andr. Vib _ 222. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1698 d. 16. Junii] Andreas Kyander. — Elimäen pitäjänapulainen (coadjutor, 1702), (vt.?) kappalainen 1709–12. † ehkä isonvihan aikana.

Pso: Maria Hedvig Schalin tämän 1. avioliitossa († 1731).

Pson seur. aviomies: Elimäen kappalainen Karl Nircko 5075 (yo 1709, † 1731).

Poika: Anders Kyander 5753 (yo 1730, † 1766).

Vävy: Kuopion kappalainen Zachris Argillander 5507 (yo 1726, † 1785).

Kaima: apulaispappi Anders Kyander 3684 (yo 1690, † 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 108b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #306; KA mf. ES 1820 (ii 24) Elimäen käräjät 10.2.1702 s. 53 (Crono Länsman Wählförståndig Anders Anderson jempte Coadjutoren här i Elimä Försambling Wyrdig H:r Andreas Kyander, föredrog Rätten, huru som d: 17 sidstl:ne Novembris, då han warit att förrätta gudztiensten i Capellet, wed Aniala Gård, haar een bonde if:n Ummeljoki by Erick Jöranss:n ben:d trängdt sigh att begåå herrens högwärdiga Nattward oachtadt han eij warit till absolution, mycket mindre, med dhe andre till förhör, om sina Christerdoms stycken, som han sedermehra fått förnimma. Jutun käsittely jatkuu ylim. käräjillä 11.12.1702 s. 395), Elimäen käräjät 21.5.1702 s. 208 (Coadjutoren H:r Andreas Kyander); KA mf. ES 1820 (ii 25) Elimäen käräjät 25.5.1703 s. 119; KA mf. ES 1821 (ii 28) Elimäen käräjät 21.5.1706 s. 187; KA mf. ES 2009 (oo 16) Rantasalmen käräjät 9.–10.6.1702 s. 163. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288 (LVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 45 (LVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 43. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 120; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 750 (Kyander Taulu 3).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kyander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4344>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.