Helsingin yliopisto

Tiedot

17.3.1709 Karl Nircko Carolus, Viburgensis 5075. Vht: Valkealan kappalainen Sigfrid Nircko 2705 (yo 1679, † 1699) ja Anna Karlsdotter Ithimaeus. Viipurin lukion oppilas (1706). Ylioppilas Turussa 17.3.1709 Nircho Carol. Vib _ 274. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1709 d. 17. Mart.] Carolus Nircho. Magnus Alopaeuksen Viipurissa papiksi vihkimä 1715. — Saarnaaja Elimäellä 1715, kappalainen siellä (1725?). † Elimäellä 9.1731.

Pso: Maria Hedvig Schalin tämän 2. avioliitossa († 1731).

Pson edell. aviomies: Elimäen kappalainen Anders Kyander 4344 (yo 1698).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #438; Ritva Jurvasen tiedonanto 1.10.2008 (Korjaus tietoon Karl Nirkon vanhemmista: Valkealan seurakunnan kastettujen luettelossa mainitaan vuosina 1706–08 useasti kummina gymnasisten Carl Nircko sekä 1710–14 stud. Carolus Nircko, tämä ja muut aihetodisteet viittaavat siihen, että hän oli Valkealan kappalaisen Sigfrid Nirkon poika. Täydennys puolison tietoihin, lähteinä E-L., Oksanen, Vanha Pyhtää, 1991, s. 164 sekä Pyhtään ja osan Lapinjärveä ja Kymiä käräjät 14.4.1732); Ritva Jurvasen tiedonanto 25.1.2014 (Lähteenä Arto Leinosen viesti, jossa Digitaaliarkisto mf. ES 1822 (ii 34) Pyhtään ja osan Lapinjärveä käräjät 25.10.1725 s. 575 Cappellanen Carl Nirkos antecessor på hemmanet afl: Cappellanen Isaac Nirko 2615 ... Cappellanen Nirko infant sig härvid och anförde, det han 5 eller 6 år sedan af des farbrors enkia tilhandlat et rusthåld i Svenskby). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 342 (LXIX); T. Carpelan, Prästvigningarna i Viborgs stift 1712–1755. SSV 22 (1938) s. 84; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 61. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 120; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 127; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 132.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Nircko. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5075>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.