Helsingin yliopisto

Tiedot

9.10.1699 Jakob Hoslerus Jacobus Henrici, Satacundensis 4449. * Vesilahdella 25.5.1681. Vht: Eurajoen kappalainen Henrik Hoslerus 2436 (yo 1675/76, † 1704) ja Brita Tyrvenius tämän 2. avioliitossa. Porin triviaalikoulun oppilas 4.6.1694. Ylioppilas Turussa 9.10.1699 Hoslerus Jacob. Henrici Sat _ 227. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 1699 [1699] Jacobus H. Hoslerus. | Sacellanus in Wesilax | Tottkijärwi | A:o 1730 designatus Pastor in Keuru. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1702. — Nauvon kappalaisen apulainen 1702, armovuodensaarnaaja siellä s.v. Apulaispappi Eurajoella 1703. Vesilahden Tottijärven kappalainen s.v., pysyi virassa isonvihan yli ja toimi myös Euran vt. kirkkoherrana 1721. Keuruun kirkkoherra 1730. † Keuruulla 1749. ‡ 21.1.1750.

Pso: 1703 Margareta Rosenschmidt († 1749).

Appi: majuri Johan Rosenschmidt 686 (yo 1648/49).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #419; KA mf. ES 1976 (nn 28) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–5.3.1709 s. 310 (Cappellanen Wällärde Jacob Hosslerus); KA mf. ES 1977 (nn 29) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–4.10.1710 s. 884 (öknambn); KA mf. ES 1977 (nn 30) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 14.2.1711 s. 49 (Länsman Johan Steen påminte Rätten, om den wid senaste höste Ting, emot drängen Matz Matson i Tottkijärfwi, instituerade action, som skulle han gifwit åthskillige ök-nampn, både Prästerskapet och andra Sochnens inwånare, inställandes sig i lika måtto Caplan wid Tottkijärfwi Cappel, Wällärde Jacob Hosslerus, och berättade, det nu Inhyserska Chirstin Hendersd:r, och Gertrud Såldate hustru, förleden höstas, wid det de skurit Sädh hoos Caplan, sagt, att åthskillige i Sochnen, nyl:n bekommit Öknampn, som tillförne intet warit witterligit, och då förtält, att Pigan Anna Hendersd:r i Wapalo refererat, Caplan heeta Pettkelparta och Roimahousu, eller Pettkellskägg och långböxa, hans hustru Sårkoinen, Pisamainen och Skrufwitynnäri, med hwilket förra skall wara till förståendes, att hon är långlagder, sampt hafwer Sommarfläckar i ansichtet, och det sidsta Skruftunna, Chergianten Johan Michelsons hustru Maria Hammar, till Sonninotza och häriänpaska, Ombudzman Taimolins (katso 7677) hustru, Punapä, Knytingin Selckä och ripsa huli, Pigan Margeta Michelsdotter, som tient Caplan förledit Åhr, Biörnspera, andra pigan Brita Jöransdotter, mustapä och halcki leuka, åfwan bem:te hustru Chirstin Hendersdotter, Isowatza, Paska kintu och Rytickä, och sådant för utan åthskillige flera i Sochnen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 298 (LX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #419; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #280. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 254, 284; O. Durchman, Jakob Hoslerus' familjeanteckningar. Genos 16 (1945) s. 50–51; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #685D, 2405D, 2937G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Keuruu; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152 (!); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 146, 225.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Hoslerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4449>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.