Helsingin yliopisto

Tiedot

1648/49 Johan Rosenschmidt Johannes Joannis, nobilis 686. * noin 1640. Vht: Turun läänin alimaaherra Jöns Jönsson Smith (aateloituna 1640 Rosenschmidt, † 1645) ja Margareta Wirtenberg von Debern. Ylioppilas Turussa 1648/49 Rosenschmidt Joh _ 34. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Johannes RosenSchmitt. | Nobilis. Respondentti 1656(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. — Kornetti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1659, luutnantti 1670, kapteeni 1675, ratsumestari 1676, majuri 1677. Omisti Nauvon Druckisholmin. Elossa 1688. † (1696).

Pso: 1666 Margareta Murenius († 1710).

Serkku: ratsumestari Nils Schmidt, aatel. Rosenschmidt 101 (yo 1640, † 1673).

Lanko: Aron Murenius 458 (yo 1644/45).

Vävy: Keuruun kirkkoherra Jakob Hoslerus 4449 (yo 1699, † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163a; HYK ms., Bor. osak. matr. #46; KA valtakunnanregistratuura 22.10.1640 f. 377 (Donation för Jönss Schmitt, på Tree Skattehemman i Finlandh), 4.4.1642 f. 377 (Fullmacht för Jöns Schmitt att wara vnder Landzhöffdinge vthi Åboo Lähn), 4.4.1642 f. 378, 20.5.1646 f. 412 (Öpet breff för Fru Margreta Wittenbärgh, framledne Jöns Rosensmitz Effterlefwerska, på någre Godz i Finlandh, att niuta vnder Frälses frijheet vthi sin lifztijdh), 4.7.1667 f. 112 (Till Gen. Gouv. i Finlandh herr Herman Fleming, att låtha [Cornetten] Johan Rosen Smitt 3 hemman under Råå och Röör niutha ... wijdh sitt Sätherij Druckis nembl: Grännäs twenne, och Böle ett, belägne uti Finlandh Pijkis häradh och Nagu Sochn), 16.3.1676 f. 34 (Ryttmästare Fullmacht för Johan Rosensmitt), 3.11.1680 f. 543 (Remissorial til Carl Falkenberg, för Majoren Johan Rosenschmidt, Candila by angående), 6.11.1680 f. 547 (Öpet bref för Majoren Johan Rosenschmidt, at befrias ifrån execution uppå en præsterad Caution ... för en Befallningzman Johan Schmit be:d), 13.12.1683 f. 601 (Till Reductions Commissionen för Majoren Johan Rosenschmitt); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–27.2.1674 (katso 886). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 58 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 107; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 23 (isä). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4402; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 352 (Rosenschmidt Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 512 (Rosenschmidt Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2816D, 2831D, 3910D, 4326G, 4402R, 4413D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1705R, 1965H (vih. 1666); S. Szabad, Supplement till den introducerade svenska adelns ättartavlor. Del 2 (2008) s. 803; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 84 (2013) s. 186 (TRO 31.1.1648: Jöns Rosenschmidtin leski Margareta Wirttenberg mainitaan. TRO 13.10.1649).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rosenschmidt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=686>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.