Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1700 Johan Argillander Johannes Johannis, Ostrobotniensis 4569. * noin 1680. Vht: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690) ja Brita Cajanus tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1700 [Argillander] Johannes [Ostrob _ 235]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1700] Johannes Argillander. | Sacellanus in Lochteå. obiit 1722. Ylioppilas Uppsalassa 7.7.1703 Johannes Argillander Ostroboth. Stud. Aboens. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Maariassa) 19.3.1705. — Apulaispappi Paltamossa 1705, sittemmin Pyhäjoella. Lohtajan pitäjänapulainen Kannuksessa 1712. Kannuksen kappalainen 1722. † Kannuksessa 1723.

Pso: 1:o (jo 1709) Katarina Ahlholm († 1715); 2:o Brita Carlagius tämän 1. avioliitossa († 1782).

Pson seur. aviomies: Kälviän kappalainen Johan Cajanus U643 († 1745).

Appi: Siikajoen kirkkoherra Henrik Ahlholm 2112 (yo 1671, † 1695).

Appi: Kälviän kappalainen Matias Carlagius 1653 (yo 1663, † 1693).

Poika: ylioppilas Johan Argillander 5723 (yo 1729, † 1731).

Poika: Lohtajan kappalainen Henrik Portinus, myöh. Argillander 5805 (yo 1730, † 1782).

Poika: perämies Erik Argillander U1164.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #495; KA mf. ES 2010 (oo 21) Kuopion käräjät 13.–15.2.1707 s. 80 (om dheras Fädernes Skattehemman Sawisari, katso 2633), Kuopion käräjät 12.–13.8.1707 s. 199, 201 (Adjunctus i Paldamo Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Johan Argillander); KA mf. ES 2010 (oo 23) Kuopion käräjät 5.–6.9.1710 s. 131 (försålt deras Skatteheman i Sawisari); KA mf. ES 2044 (rr 42) Paltamon käräjät 3.–6.2.1705 s. 217 (Wed det studiosus Mons: Johan Argilander anförde sitt beswär öfwer Johan Såkasari ifrån Paldamoby, för dhet han sidstl:ne 13:de dagh moot afftonen öfwerfallit honom med skäls Ord och ährerörige beskyllningar, kallandes honom till skälm och den Ondes Präst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 302 (LXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LXI); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 19; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #495; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #341. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 141, 143; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 66 (Argillander Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3372G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kannus; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4776; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 181.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Argillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4569>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.