Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1701 Erik Salovius Ericus Pauli, Australis 4604. Vht: Perttelin kappalainen Paul Salinus, myöh. Salovius 2326 (yo 1674, † 1702) ja Brita Gylling. Turun katedraalikoulun oppilas (1698). Ylioppilas Turussa kl. 1701 Salovius Eric. Pauli Austr _ 239. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1702. — Apulaispappi Uskelassa 1702, pitäjänapulainen 1704, pysyi virassa isonvihan yli. Salon kappalainen 1728. † Salossa 7.7.1740.

Pso: 1710 Elisabet Melartopaeus († 1740).

Appi: Janakkalan kirkkoherra Gabriel Melartopaeus 1800 (yo 1665/66, † 1708).

Vävy: Pietarin kirkkoherra Gustaf Levanus 5298 (yo 1719, † 1749).

Vävy: Sakkolan kirkkoherra Henrik Limnelius 5316 (yo 1722, † 1765).

Vävy: Valkeasaaren kirkkoherra Johan Forstein 5520 (yo 1726, † 1756).

Vävy: Toksovan kirkkoherra Henrik Sartelius 6501 (yo 1738, † 1783).

Sukulainen(?): Halikon nimismies Gabriel Salovius 10237 (yo 1786, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169a; KA mf. ES 1757 (cc 32) Halikon ja Uskelan käräjät 30.9.–1.10.1704 s. 337 (H:r Påfwels Son Coadiutor H:r Erich Salovius); KA mf. ES 1758 (cc 35) Halikon ja Uskelan käräjät 1.–5.2.1707 f. 321v (Coadjutoren H:r Erich Salovius å sin Moders Dygdesamme Hustro Brita Gyllingz wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 307 (LXI); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #293; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 210 (1698:II), 211 (1699:I), 213 (1700:I), 215 (1701:I, pro loco). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 426, 428; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1383D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Salo; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 221; G. Luther, Flickorna Salovius hade domprosten till morbror. Genos 65 (1994) s. 162.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 15.4.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Salovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4604>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.