Helsingin yliopisto

Tiedot

7.1722 Henrik Limnelius 5316. * Karjalohjalla 7.4.1703. Vht: Lemun kirkkoherra Erik Limnerus, myöh. (1698) Limnelius 3925 (yo 1692/93, † 1737) ja Margareta Tallqvist. Turun katedraalikoulun oppilas – 17.7.1722 (Soc. Acad.). Ylioppilas Turussa 7.1722 [Limnelius] Henric. Austr _ 297. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 30.8.1734. — Piti yksityiskoulua Viipurissa 1729–34. Sakkolan kirkkoherra 1734. Viipurin tuomiokapitulin jäsen. † Sakkolassa 11.7.1765.

Pso: 1:o 1736 Elisabet Salovius († 1742); 2:o Katarina Göttsen († 1781).

Appi: Salon kappalainen Erik Salovius 4604 (yo 1701, † 1740).

Poika: kirurgi Erik Limnelius 9291 (yo 1775).

Vävy: Muolaan kirkkoherra Mårten Platzman 6097 (yo 1734, † 1770).

Vävy: Sakkolan kirkkoherra Petter Wirenius 7463 (yo 1749, † 1796).

Vävy: Sakkolan kappalainen Henrik Berner 7477 (yo 1749, † 1779).

Vävy: Sakkolan kirkkoherra Karl Anders Åkerstedt 9030 (yo 1772, † 1822).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 364 (LXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 56 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 172, 257, 341, 516, 518; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 77, 117; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 261; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 450; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; T. Carpelan, Prästvigningarna i Viborgs stift 1712–1755. SSV 22 (1938) s. 87. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 257; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #773D, 3548D; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #201; G. Luther, Flickorna Salovius hade domprosten till morbror. Genos 65 (1994) s. 162.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Limnelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5316>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Limnelius, Henr. Austr. p. 297 || Student 1722. Son af kh Er. Limnelius i Lemo († 1737; en annan p. 254). Stipendiat 1723–27 afförd, emedan på länge ej låtit höra af sig. Höll privatskola i Viborg i 5 års tid. Kh i Sakkula 1734. Död 1765.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 364.

Limnelius, Henr... Erici. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 56.