Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1701 Mårten Colliander Martinus Eliæ, Helsingforsensis 4636. * Helsingissä 29.11.1681. Vht: helsinkiläinen kauppias Elias Mårtensson Colliander ja Margareta Korp. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691) Martinus Eliae Colliander. Adj. Lamp. obiit. Ylioppilas Turussa sl. 1701 [Colliander] Martinus. Helsingf _ 242. — Apulaispappi Hauholla, Lammilla 1705, sittemmin Helsingissä. ‡ Helsingissä 1.4.1707. Naimaton?

Setä: Padasjoen kirkkoherra Zachris Colliander 1291 (yo 1658/59, † 1710).

/ Helsingin triviaalikoulussa 1691 myös eräs Martinus Zachariae Colliander, Padasjoen kirkkoherran poika, joka Akianderin mukaan oli apulaispappi. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; KA mf. ES 1727 (bb 25) Hollolan ja Tennilän käräjät 10.–11.11.1705 f. 116 (Coadjutorens H:r Mårth: Collianders Wittnes skrift af d: 17 Sept:); KA mf. ES 1727 (bb 26) Lammin käräjät 21.–22.2.1706 f. 44v; KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 7.5.1694 s. 95 (Elias Colliander); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 11.2.1701 s. 8 (Landtmätaren Niclas Avander 3801 insinuerade Cembnärs Rättens doom Dat: d: 24 Januarij Nästl:ne, och des gravamina Appellationis emellan honom och dess förre Wärdh, Borgaren Elias Mårtenson, angående een Kiäpp, som i des frånwaro skall af des Cammare wara förkommen ..., 6.3. Elias Mårtensons hustru dygdesamme hustro Margareta Korp); KA mf. ES 1265 (g 109) Helsingin KämnO 22.1.1701 s. 4 (Hustru Margreta Kårp). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 310 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #278; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 339 (Colliander Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1481G.

Doria gratulantti

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Colliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4636>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.