Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1702 Erik Asplund Ericus Michaelis, Vasensis 4688. * 10.1685. Kotoisin Vaasasta. Ylioppilas Turussa sl. 1702 Asplund Eric. Mich. Vas _ 246. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1702] Ericus Asplund. Wasensis. | Magister Philosophiæ Primus 1712. mox Conrector Uloensis. deinde Pastor in Svecia. obiit. Respondentti 21.6.1705, pr. Torsten Rudeen U385. Ylioppilas Uppsalassa 12.9.1705 Ericus Asplund O. Bothn. ex Academia Aboensi cum honesto testimonio Rectoris Magnif. & Prof. Dn. Swederi. FK. Oraatio 28.1.1712. Respondentti 31.1.1712 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 15.2.1712 priimus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.5.1712. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1709. — Ehkä Vaasan triviaalikoulun kollegana lyhyen aikaa 1712. Oulun triviaalikoulun konrehtori 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin 1716. Armovuodensaarnaajana Säbyssä (Västeråsin hiippak.), kirkkoherra siellä 1717 (kuoli ennen virkaan astumista). † Säbyssä 22.12.1717.

Pso: 1717 Katarina Elfving tämän 2. avioliitossa († 1741).

Lanko: lääketieteen professori, LT Peter Elfving U453 († 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #508; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 263 (17.2.1704, Stud. Jacob Asplund); KA valtakunnanregistratuura 2.5.1717 f. 117 (Kyrkioherde Fullmackt för Erich Asplund ... Säby pastorat uti Wästmanland har medelst Kyrkioherdens Joh. Anagrii dödel. afgång kommit at blifwa ledigt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 314 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 587; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 253; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 36; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #508; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #483. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 297; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1511R, 2359G, 3384R, 3391G; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 50; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 125; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 177.

Doria respondentti

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Asplund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4688>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.