Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 14.9.1687 Peter Elfving Petrus Samuelis, Vestmannus U453. * Västeråsissa 12.4.1677. Vht: Norrbärken kirkkoherra Samuel Elfvius (Samuel Petri, yo Uppsalassa 28.8.1664, † 1700) ja Kristina Pettersdotter Widman. Ylioppilas Uppsalassa 14.9.1687 *Petrus Elving [Vestmanni, sub privat. inform.]. Respondentti Uppsalassa 23.11.1698, pr. anat. ja kasvit. prof. Ol. Rudbeckius junior. Ylioppilas Utrechtissa 1702 Petrus Elfwing Dalekarlia-Suecus. LT Utrechtissa 1702. — Viipurilaisen osakunnan inspehtori 1723–26. — Lääkintökollegion asessori 1702. Västmanlandin läänin piirilääkäri 1704, samalla Sätran terveyslähteen esimies ja lääkäri 1705–19 sekä ruttolääkäri Arbogassa v. 1709. Turun akatemian lääketieteen professori 1720 (virkaan 1722), sijaisrehtori 1725–26. Perusti Naantalin mineraalivesilähteen 1723. † Turussa 30.6.1726.

Pso: 1:o 1704 Hedvig Hjärne († 1720); 2:o 1723 Kristina Flachsenius tämän 1. avioliitossa.

Appi: arkkiatri, maaherra, LT Urban Hiærne, aatel. 1689 Hjärne U241 († 1724).

Appi: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708).

Poika: kapteeni Samuel Elfving 5384 (yo 1723, † 1776).

Veljenpoika: Turun hovioikeuden asianajaja Urban Elfving 5358 (yo 1722, † 1735).

Lanko: Oulun triviaalikoulun konrehtori (Säbyn nim. kirkkoherra), FM Erik Asplund 4688 (yo 1702, † 1717).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.12.1721 f. 154 (Inrikes civilexpeditionen, Till Landzh. Funk att Assessor Holsten från tillkommande års början kommer att niuta provincial medici lönen ... Det har Assessoren uti Wårt Collegio Medico Gabriel Holsten för halfft annat åhr sedan blifwit benådad med fullmacht på Provincial Medici beställningen i Wässmanland effter Peter Elfving (som blef förordnad till Professor wid Åbo Academie) men det willkohr, at han Holsten församma Provincial Medici beställning skulle niuta lön, så snart Elfving tillträdt dess professorat och derföre kommit at erhålla lön). — Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae 1636–1886 (1886) s. 103; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 310; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 111 (2.7.1726, ‡); H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 229 #1006; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 350, 407; Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697–1699 (Uppsala 1977) s. 216 (10.11.1698, DD. Rudbeck angaf det Dn. Petrus Elfwing studiosus medicinæ begiär at få disputera de motu peristaltico). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 403; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria I (1822) s. 76; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 196; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 330; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 141; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 554 (Elfcrona); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #188G, 858–861P, 1834D, 1838G, 1839G, 1840D, 2063G; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 537.

Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Peter Elfving. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U453>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.