Helsingin yliopisto

Tiedot

27.7.1702 Jonas Löngreen Jonas Sunonis, Smolandus 4700. Kotoisin Jönköpingistä. Jönköpingin koulun oppilas. Ylioppilas Turussa 27.7.1702 Löngreen Jon. Sunonis Junec _ 246. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1702] d. 27. julii. Jonas Sunonis Löngreen. junecop. \ Obiit Lector Gymnasii Borgoënsis. Respondentti 15.6.1709, pr. Petter Hahn 2187. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1709 – sl. 1710. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1711 – kl. 1713. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 15.7.1746. — Smålandilaisen osakunnan kuraattori 172(8?). — Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1726, rehtori 1729. Porvoon lukion logiikan ja matematiikan lehtori 1735, kaunopuheisuuden lehtori 1741, teologian lehtori 1746, samalla palkkapitäjänsä Lapinjärven kirkkoherra s.v. Paossa Ruotsissa isonvihan aikana ja uudestaan 1743–44. Puhuja pappeinkokouksessa Porvoossa 1727. † Porvoossa 6.8.1747.

Pso: 1730 Hebla Kristina Godenhielm tämän 2. avioliitossa († 1749).

Pson edell. aviomies: Helsingin kirkkoherra Johan Wång 4094 (yo 1695, † 1728).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Johan Gode, aatel. 1691 Godenhielm 2438 (yo 1675/76, † 1714).

Tyttärenpoika: alkemisti Karl Fredrik Bergklint 10019 (yo 1783, † 1824).

Vävy: Helsingin triviaalikoulun kollega Erik Gottsman 6793 (yo 1741, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 122b; HYK ms., Smål. osak. matr. #427. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 318 (LXIII), 488 (Tillägg och rättelser. LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 14, 15, 59, 130, 149, 234, 257, 335, 351; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 146 (23.10.1723, H. Generalen Baron Stakelbergs bref och intercession för Regementsfäldtskären Joh. Löngren att blifwa Academiæ chirurgus), 201 (Fältskiärn Löngreen), 612 (4.5.1726, förafskiedade Regementsfältskiären Jon.‹!› Löngren); Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 53; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #427. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 325; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 198, 201, 204, 241, 244; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 458; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1508R, 1837G, 3491D, 3501D, 3635D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 155; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 182; B. Godenhielm, Johan Godenhielm och hans ättegren. SSV 43 (1993) s. 116.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 20.8.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Löngreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4700>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.