Helsingin yliopisto

Tiedot

27.5.1695 Johan Wång Johannes Petri, Nykyrkoensis 4094. Vht: Vehmaan kihlakunnan kruununvouti Petter Olofsson Wång (‡ 1695) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Lund. Ylioppilas Turussa 27.5.1695 Wång Johan Nykyrk _ 208. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1696 – kl. 1699. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1699 – kl. 1705. Respondentti 3.2.1700, pr. David Lund 2257. Respondentti 22.11.1702, pr. Isak Pihlman 2136. Ylioppilas Uppsalassa 1.11.1703 Johannes Wång Borea Fennus Studiosus. FK(?). Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 24.9.1711. — Viipurin lukion historian lehtori 1710, jäi siellä s.v. neljäksi kuukaudeksi venäläisten vangiksi. Helsingin triviaalikoulun rehtori 1711. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713 ja palveli siellä sotilaspappina. Helsingin kirkkoherra 1721. Lääninrovasti s.v. Valtiopäivämies 1713–14. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1727. † Helsingissä 28.12.1728.

Pso: 1712 Hebla Kristina Godenhielm tämän 1. avioliitossa († 1749).

Pson seur. aviomies: Porvoon lukion lehtori Jonas Löngreen 4700 (yo 1702, † 1747).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Johan Gode, aatel. 1691 Godenhielm 2438 (yo 1675/76, † 1714).

Eno: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Veli: kapteeni Olof Wång 4334 (yo 1698, † 1737).

Poika: eskadroonansaarnaaja Petter Wång 6735 (yo 1740/41, † 1750).

Poika: tilanomistaja Bromarvissa, vänrikki David Wång U1271 († 1789).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA valtakunnanregistratuura 20.9.1711 f. 231 (Kongl. Maij:tts Confirmation för några Pastores och Lectores hwilkas nampn på bifogade Specification finnes upteknade ... för Politices Lectoren i Wijborg, Johan Wång d. 19 Apr. 1710), 17.11.1721 f. 131 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Johan Wång att wara Kyrkioherde i Helsingsfors ... medelst Magister Johan Serlachii 2321 befordran till Östra Huusby Pastorat i Lindkiöpings Stifft, Kyrkioherde lägenheten i Helsingfors Stad uti Wiborgs eller Nyslåts och Kymmenä gårdz Stifft är ledig worden), 22.12.1721 f. 174 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Peter Ignatius 4834 at wara Rector i Helsingfors Trivial Schola ... medelst Johan Wångs befordran till Kyrkioherde beställningen i Helsingfors, Rectoratet wid Trivial Scholan därsammastädz är ledigt wordet); KA mf. ES 1755 (cc 24) Paimion käräjät 20.9.1697 s. 220 (På Proffessoris Theologiæ wid Kongl. Academien i Åbo Hög Ehrewyrdige H:r Mag: David Lundz wegnar androg Studiosus Johannes Wång); KA mf. ES 1931 (mm 32) Kalannin käräjät 11.–13.1.1697 s. 1 (S:r Magnus Roth opå sin Moders hustru Margareta Häggz i Willilä wägnar), 7 (Oloff Oloffsson Wångh ... sin framl:e Broders Befal:ns Sahl: Petter Wångz arfwingar); KA mf. ES 1931 (mm 33) Kalannin käräjät 14.–15.2.1698 f. 64 (Sahl: Befallningzman Petter Wong ... besagde Befallningzmans Enckia, dygdesamme hustru Margaretha Hegg), Kalannin käräjät 25.–26.5.1698 f. 106v (Studenten Johan Wångh tilltalte å sine och sine samsyskons wägnar, samptel:e Kyrckioheerdens sahl: Johan Harcleri 1043 Erf:r ang:de 89 D:r 3 ö: K:rm:t medh 59 D:r dito m:tz expenser ifrån 1688 som käranden till sahl: Kyrckioheerden effter nu i Rätten inlagd rächningh försträckt); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 18.4.1683 (Befalningzmans Petter Wångz broor Olof Wång, som är beskylter af en kåna Ebba be:dh att hafwa hafft lönske lege med henne); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 9.3.1696 (Såsom Sahl: Befallningzmans Petter Wångz Effterlefwerska dygdesamme Matrona Hustru Margaretha Hägg ifrån Willilä och Nykyrckie Sochn, haar låtit citera Borgaren Elias Nesterus (katso 7400) till idag sigh till swars, angående dett Nesterus under Echtenskapz Löffte häfdat dess dotter Anna Roth, och skall nu sin Låfwen intet wela effterkomma. Juttua käsitellään RO:ssa useaan otteeseen); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 4.3.1701 (Elias Nesteri hustru Anna Simons dotter Roth). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 274 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12, 13, 44, 93, 128, 192, 244, 285, 295, 350, 375, 376, 468, 481; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 10; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 322, 326, 356, 364, 379; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 21. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 393; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 241 (Mag.‹!› Johan Wång), 324; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 178; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1471G, 1840D, 2355R, 2619G, 2939R, 3837G; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 42, 43; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 123; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 171; B. Godenhielm, Johan Godenhielm och hans ättegren. SSV 43 (1993) s. 115; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1360 (1713), 1916 (1714, Johan Wångh, Magister‹!›), 3073 (1715), 4304 (1716), 5407 (1720), 6682 (1711); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2451R, 3797.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wång. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4094>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.