Helsingin yliopisto

Tiedot

9.3.1704 Erik Johan Brotterus Ericus Johannes Johannis, Viburgensis 4800. * noin 1685. Vht: Viipurin kauppapormestari Hans Eriksson Brotterus († 1710) ja hänen 1. puolisonsa Karin(?) Hansdotter. Ylioppilas Turussa 9.3.1704 Brotherus Er. Joh:is Vib _ 251. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1704] d. 9. Mart. Ericus Johannes‹!› Broterus. Vib. — Viipurin raastuvanoikeuden ylim. sihteeri 1706, notaari 1708. Rajakomissaari Vanhassa Suomessa vuoteen 1729, samalla oikeuskomissaari eli kihlakunnantuomari Käkisalmen piirissä 1724 ja Viipurin piirissä noin 1725. Omisti tilan Viipurin pitäjän Kärstilän kylässä. † Viipurissa (ruots. seurak.) 18.4.1738.

Pso: 1717 Anna Fremling († 1760).

Isän setä: Mikkelin kirkkoherra Hans Brotherus U23 († 1676).

Veljenpoika: tilanomistaja Paraisten Muddaisissa, kihlakunnantuomari Karl Brotterus 8011 (yo 1757, † 1806).

Lanko: konstaapeli Henrik Fremling U1138.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #395; KA valtakunnanregistratuura 2.12.1686 f. 887 (Öppet Bref för Befallningzman Hans Brotterus på Skatt och bördz Rätten af ett hemman ... Lappieusi Häradz tingz attest, uthgifwen dhen 13, 15 och 16 Octob. 1683, at han då wore sinnat till at uptaga ett förlammat hemman i Ritties by om een ottondehls Skatt effter förmedlingen som Thomas Randainen har åbodt), 30.5.1705 f. 219 (Commercie Borgmästare fulmacht uti Wijborg för Rådmannen därsammastädes Hans Brotterus effter Petter Tessleff 2154); KA mf. ES 1821 (ii 30) Lappeen, Taipalsaaren ja Joutsenon käräjät 22.–24.10.1722 f. 188v (Notarien ifrån Wiborg Wälbetrodde Erich Brotterus beswärade sig öfwer Bonden Mårten Mira ifrån Yläkylä by och Lappwäsi Sochn för dett han åhr 1710 skall hafwa opbrändt des Krog under Tillsala gård ... des Swågers Landt Renttemästarens Wällb:de Barthold Ithimæi Gård Tillsala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 321 (LXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 49 (LXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 598; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 55. — R. Rosén, Lagmän, häradshövdingar och vicehäradshövdingar i Gamla Finland. SSV 8 (1924) s. 261; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 375 (Brotherus Taulu 47); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 51; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2636G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Johan Brotterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4800>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.