Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1705 Erik Limnelius Ericus Caroli, Satacundensis 4852. Kastettu Eurassa 29.4.1685. Vht: Euran Souppaan rusthollari, kirkonisäntä Karl Simonsson (kotoisin Honkilahdesta, † 1715) ja Valborg Hansdotter tämän 2. avioliitossa. Rauman triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa kl. 1705 Limnelius Eric. Raum _ 254. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 19.3.1705 [1705. 19 Mart:] Ericus Limnelius | Euraensis | Adjunctus Someroensis. | Sacellanus ibidem Obiit 1734. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1709. — Apulaispappi Maariassa 1709. Somerniemen pitäjänapulainen 1711, pysyi virassa isonvihan yli. † Somerniemellä 1731.

Pso: 1:o (jo 1707) Kristina Collinus († 1714); 2:o (jo 1717) Elisabet Thauvonius († 1723); 3:o 1724 Anna Agricola.

Appi: Karkun kirkkoherra Henrik Collinus 1672 (yo 1663/64, † 1707).

Appi: ratsumestari Krister Thauvonius 1835 (yo 1665/66, † 1728).

Poika: Kirkkonummen kirkkoherra, FM Kristian Limnell 6486 (yo 1738, † 1778).

Kaima: Lemun kirkkoherra Erik Limnerus, myöh. (1698) Limnelius 3925 (yo 1692/93, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #456; KA mf. OS 489 (1a) Euran käräjät 2.–4.8.1677 f. 138; KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 29.–30.3.1680 s. 38; KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 17.6.1699 s. 408 (Kyrckiowärden Carl Soupas), Euran käräjät 23.–26.9.1699 s. 674 (Giästgifwaren Carl Såupas); KA mf. ES 1937 (mm 47) Euran käräjät 12.–14.2.1708 f. 83 (en af H:r Henrich Laihiander sampt Studenten Erich Limnelius d: 13 Julj 1705 utgifwen obligation af Carl Simonsson som är den senares Fader). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326 (LXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 293, 294, 296, 299, 365; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #456; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #431. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 343; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 211.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Limnelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4852>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.