Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Anders Lanaeus Andreas Jacobi, Nylandus 4922. Kastettu Inkoossa 30.11.1686. Vht: Inkoon kappalainen Jakob Lanaeus 1879 (yo 1666/67, † 1692) ja Helena Ståhlfot tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 24.1.1702 (in cl. rect., Andreas Jacobi Lanaeus Ingoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1706 Lanæus Andreas _ 260. Turun hovioikeuden auskultantti 1711. — Svean hovioikeuden asianajaja 1713. Tornion laamannikunnan notaari 1718–19. Noran kaupungin notaari ja kassanhoitaja 1719, pormestari 1720. Raaseporin tuomiokunnan varatuomari 1721, sen suomenkielisten kihlakuntien tuomari 1723, koko Raaseporin läänin ja Hattulan kihlakunnan tuomiokunnan tuomari 1728–47. Samalla Tammisaaren (vt.?) pormestari. Turun hovioikeuden varapresidentti kenraalikuvernööri von Campenhausenin nimittämänä noin 1742, palasi tuomarinvirkaansa 1743. Etelä-Suomen laamannikunnan varalaamanni 1745. Asessorin arvonimi. † Lohjalla 5.11.1747.

Pso: 1711 Kristina Lostierna († 1761).

Lanko: komissaari Erik Berger, v:sta 1719 Lostierna 5173 (yo 1711/12, † 1766).

Vävy: Orimattilan kirkkoherra Olof Miödh 5611 (yo 1728, † 1760).

Vävy: henkirakuunarykmentin sotatuomari Axel Kepplerus 5865 (yo 1731, † 1744).

Vävy: kihlakunnantuomari Jakob Johan Sacklinius, myöh. Sacklén 6580 (yo 1739, † 1773).

Vävy: Orimattilan kappalainen, FM Petter Sanngren 7816 (yo 1754, † 1797).

Vävy: Karjalan laamannikunnan laamanni Ulrik Wallenstierna U1167 († 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 1 (KA mf. FR 134); KA mf. ES 1891 (ll 25) Inkoon käräjät 26.–27.2.1708 s. 308 (Bonden Erich Andersson i Bredz klagade att Studenten Andreas Lanæus beskylt honom och des hustru Margreta Hindersdotter hafwa Stuhlet Lanæi dufwer, hwartill som dhe woro oskyldige, Så begierte han Erich med bem: des hustru Laga befrijelsse derföre och att Lanæus måtte för Beskyllningen wederbörl: ansees i hwilcken föregaf sig mist 4 st: dufwer näst för sednaste Juhl och förmeente 2:ne deraf kommit till Bredz och blefwet dädanförde af Erich eller des Follk till Karis Prestegårdh dock hade han intet angrepet Erich eller des hustru derföre som de föregifwet, uthan frågat efter Hans, som bortkommet är. Erich Andersson sade det warit de dufwar Magist:r Sticksenius 4375 gifwet Kyrckioherden i Karis som Erich dijt sänt, och inge andre. Hwareffter emedan parterne blefwet effter tillkenna gifwande Förlijkte så att Erich skall för des beswär och kostnadt i saken få 1 D:r Sölf: m:t af Lanæo och blifwa Frij och oförwitt af detta måhl; ty Stadfästes således samma Förlijkning); KA mf. ES 1893 (ll 29) Karjaan käräjät 24.–25.10.1712 s. 656 (Fullmächtig Auscultanten Anders Lanæus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 330 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 120, 133, 144, 161; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 54. — H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 34; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1574D, 1606D, 3649D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Lanaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4922>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.