Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1707 Gabriel Palenius, myöhemmin Paleen Gabriel Erici, Nykyrkoensis 4953. Vht: Kalannin kappalainen Erik Palenius 2307 (yo 1673/74, † 1687) ja Anna Meijer tämän 2. avioliitossa. Rauman triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa kl. 1707 Palenius Gabr. Erici Raum _ 263. Boreaalisen osakunnan jäsen 11.2.1707 Gabriel Palenius Nykyrkensis d. 11 Febr 1707 | Pastor in Urdiala | 1733 decessit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Rön kirkossa Roslagenissa) 29.3.1711. — Apulaispappi Mynämäessä 1711. Armovuodensaarnaaja Tukholman suom. seurakunnassa s.v. Inkerin rakuunarykmentin eskadroonansaarnaaja, ero 1719. Urjalan kirkkoherra 1722. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1730. ‡ Urjalassa 6.11.1732.

Pso: (jo 1722) Katarina Pihlman († 1736).

Appi: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 146b; HYK ms., Bor. osak. matr. #291; KA valtakunnanregistratuura 30.9.1719 f. 342 (Krigsexpeditionen, Afskeder för nedannämde af Ingermanländske Dragonerne ... Esquad. Präst. Gab. Paleen); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 23.10.1709 (bekänna det Prästegård Præceptoren Gabriel Palenius hade där gådt hoos Caisa nog åffta om dagarne, men dock intet sedt honom on Nätterna något där gådt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 335 (LXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 53 (mainitaan eräs Paleen); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 151 #459. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 319; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Urjala; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 232.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Paleen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4953>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.