Helsingin yliopisto

Tiedot

15.8.1707 Jonas Bruzelius Jonas Petri, Smolandus 4993. * Bergassa 1.2.1683. Vht: rusthollari Bergan pitäjässä Per Olofsson ja Ingerd Bengtsdotter. Kuului äidin puolelta Bruzelius-sukuun. Växjön koulun oppilas 1.3.1695. Växjön lukion oppilas 1703–07. Ylioppilas Turussa 15.8.1707 [Bruselius] Jonas Vexion. Smol _ 267. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1707] d. 15 Aug: Jonas Bruzelius. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1709 – sl. 1709. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1710 – sl. 1712. Respondentti 1.2.1712 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 15.2.1712. Vihitty papiksi 171(2). Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1713. — Otettu Turussa miliisiluutnantiksi 1709, ero 1710. Pakeni Ruotsiin 1713. Jönköpingin koulun apologista 1714, konrehtori ja linnansaarnaaja 1720. Södra Ljungan kirkkoherra 1726. Rovasti 1744. † Södra Ljungassa 13.11.1748.

Pso: 1715 Katarina Pihl (jäi leskeksi).

Lanko: Vilhelm Pihl 4758 (yo 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33a; HYK ms., Smål. osak. matr. #446; KA mf. ES 1758 (cc 36) Paraisten käräjät 14.–16.1.1708 f. 16 (Sahl. Wälborne H:r vice Præsidentens Simon Ruutz arfwingars fullmehtige Studenten Jonas Bruzelius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 337 (LXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 504, 505; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 15, 58, 59, 129, 149, 234, 257, 334, 350, 351; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 41; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 31, 32; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #446. — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne III (1929) s. 162; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1512R, 1581D, 1683D, 1684D, 1857G, 3496D, 3497D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 165.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 9.4.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Bruzelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4993>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bruselius, Jonas [Petri] Vexion. Smol. p. 267 || Sm. 446: Bruzelius, 15.8. Rusthållareson från Berga socken. Född 1683. Stipendiat 1709–13. Respondens 1710 (enl. Rogberg: „De stellis“, men en slik disp. nämnes hvarken hos Stjernm., Lidén l. Marklin för detta år, men väl 1688 resp. Amnelius, se i XLI, och 1698 resp. Unnerus, se p. 211), 1.2.1712 pro gradu u. Hahn (hos Stjernm. orätt: 1699). Magister 15.2.1712. Togs i Åbo till milisen såsom löjtnant 1709, men fick afsked 1710 och forstatte sina studier. Pvgd (i Åbo?) 1712 (enl. Anrep. men enl. Rogberg: 1718). Flyktade 1713. Sist kh i Ljunga, Vexiö stift, 1726. Död 1748.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 337.