Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1711 Tomas Tacku Thomas Matthiæ, Hvittensis 5156. Vht: Huittisten pitäjänapulainen Matias Tacku 2606 (yo 1677/78, † 1697) ja Kristina Gode. Rauman triviaalikoulun oppilas (1707). Ylioppilas Turussa kl. 1711. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 22.3.1711 [1711. d. 22. Martii] Thomas Tacku Hwittensis. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1711 – kl. 1713.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #492; KA mf. ES 1970 (nn 15) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 17.–19.10.1698 f. 232 (Henrich Simonssons hundh i Sambu by hafwer bitit Sal: H:r Mathiæ Tackus lilla Son Thomas); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 12.12.1707 (katso 3573). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 348 (LXXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 159 (22.3.1711, Resolverades, att en utfattig novitius ifrån Raumo Thomas Tacku benämd, som om des progress hafwer godt witsord, blifwer gratis antagen), 180, 233, 234, 257, 335, 350, 351; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #492.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Tacku. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5156>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.