Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Johan Salmenius Johannes Johannis, Aboensis 3573. Vht: Kuopion kirkkoherra, FM Johan Salmenius 1561 (yo 1662, † 1683) ja Kristina Pettersdotter Walstenius tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Sääksmäen, lopulta Rymättylän kirkkoherra, FM Haqvinus Erlandi Pihlman, † 1714). Turun katedraalikoulun oppilas 1682 (in cl. d:ni Caspari Sarenij, Johannes Salmenius). Ylioppilas Turussa kl. 1689 [Salmenius] Joh. Joh. Ab _ 179. Ylioppilas Uppsalassa 5.3.1695 Johannes Salmenius Finlandus, ex Acad. Aboënsi. Respondentti Turussa 23.10.1697 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 9.6.1700 pro gradu, pr. Isak Pihlman 2136. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1711. — Rauman triviaalikoulun konrehtori 1703, rehtori 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Rymättylän kirkkoherra isäpuolensa jälkeen 1720. ‡ Rymättylässä 25.11.1736.

Pso: 1704 Elisabet Lund tämän 1. avioliitossa († 1747).

Pson seur. aviomies: Harjavallan kappalainen Anders Flamenius 5934 (yo 1732, † 1771).

Appi: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Poika: Paltamon kirkkoherra, FM Jakob Salmenius, myöh. Salmén 5413 (yo 1723/24, † 1774).

Poika: Kalajoen kirkkoherra, FM Johan Salmenius 5425 (yo 1724, † 1778).

Poika: Håkan Salmenius 5677 (yo 1729).

Vävy: Kemin kirkkoherra Isak Ervast 5453 (yo 1724, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 168b; KA valtakunnanregistratuura 21.10.1712 f. 327 (Fullmackter för någre Pastores och Lectores i Åbo samt Wexiö stiffter, hwilkens nampn här in uti finnes antecknade ... Till Rector wid Raumo trivial Schola Johan Salmonius), 3.11.1721 f. 124 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Claes Renner 4099 på Rectoratet wid Trivial Scholan i Raumo Stad ... medelst Magister Johan Salmenii befordran till Kyrkioherde wid Rimitö Församling, Rectoris beställningen wid Trivial Scholan i Raumo är ledig worden); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 12.12.1707 (Såssom effter nästförleden förste Advent Söndagen, nembl:n natten emillan den andra och Tridie Decembris, för H:r Conrectoren Högwällerde Magister Johanni Salmenij åtto stoora fönster illa sönderslagne blefwo, hwarföre Trivial Scholæ Disciplarne misstänckte ... höglärde H:r Rector Schola nu hijt sändt ifrån Scholan 2:ne Colleger H:r Rennerus och H:r Laihiander, sampt dieknarne Jonas Thomæ 5155, Engelbrecth Gabrielis 5077, Hen: Heintrici 5078, Thomas Tacku 5156, Henrich Callia 5080, och Zacharias Boelius 5221, medh begiäran att dess misstänckte dieknarnes Wärdinnor, sampt och dhe andre som med dhem druckit, måtte Eedeligen afhöras och förplichtas att bekänna hwad dem därutinnan kunnigt wara kan), Rauman RO 27.9.1712. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 237 (XLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLIX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 365; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 122; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 24, 29, 33, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #469; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 191 (1689:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 156; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 273, 275; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 300; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 496 (Salmenius Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #106R, 489D, 1365D, 1562D, 1855D, 2933R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rymättylä; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7042; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 51; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 158; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1524 (1714), 2718 (1715), 3949 (1716), 5100 (1717), 5209 (1720), 6023 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #186R, 3073R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Salmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3573>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.